PR správy xa Publikované 18. apríla 2023 zobraziť celý profil

Viaceré firmy sa dnes pre získanie väčšieho počtu zákazníkov orientujú so svojou podnikateľskou činnosťou na zahraničné trhy. Otvorené hranice a online forma prezentácie firmy tomu napomáhajú, avšak, bez vhodného prepravného kanála by uspokojenie potrieb zákazníkov vaším produktom na veľké vzdialenosti bolo nemožné. Problémom zostáva, že len minimum firiem na tieto účely disponuje vlastnou logistickou štruktúrou. Aj preto sa s obľubou podnikatelia obracajú na služby prepravných spoločností, v ktorých si pre transport svojho tovaru môžu vybrať cenovo aj časovo najvýhodnejšie riešenie.

Z dostupným možností je to práve námorná nákladná preprava, disponujúca množstvom  obrovských výhod, ktoré môže využiť v praxi aj vaša prosperujúca spoločnosť so zámerom expandovať na zahraničné trhy.

Námorná preprava je ekonomickým riešením 

Už dávno to nie je iba internet, prostredníctvom ktorého sa búrajú hranice a odstraňujú prekážky. Dávno pred vznikom virtuálneho priestoru tu bola námorná nákladná preprava, vďaka ktorej bolo a stále je možné prepravovať tovar (náklad) rôzneho charakteru na veľké vzdialenosti.

Moderná námorná preprava je dnes oveľa vyspelejšia, prešla si obrovským vývojom a úpravou, výsledkom čoho sú bezkonkurenčne najnižšie náklady na prepravu na veľké vzdialenosti. Podľa odborníkov je dokonca námorná preprava až o štyri až šesťkrát lacnejšia ako letecká, pričom kapacita lodí je oveľa väčšia, takže v konečnom dôsledku môžete za nízke ceny prepraviť aj viac tovaru.

Poradí si s akýmkoľvek tovarom

Druhou veľkou výhodou námornej prepravy je, že jej prostredníctvom je možné na veľkú vzdialenosť doručiť cieľovému zákazníkovi materiál alebo náklad nebezpečného charakteru. Rôzne chemikálie a iné podobné nebezpečné látky si vyžadujú pri transporte špeciálne podmienky. A práve námorná preprava ich dokáže pokryť v pomerne rozsiahlej miere.

Odborníci špecializujúci sa na námornú prepravu sú dobre oboznámení s manipuláciou s takýmto tovarom. Používajú pri nej zavedené predpisy na zaistenie bezpečnosti plavidla, špeciálne ochranné pracovné pomôcky pre bezpečnosť práce posádky s nebezpečným tovarom, ale aj samotného nákladu a životného prostredia. Dokonca aj lode a kontajnery, ktorými sa takýto a iný náklad prepravuje, sú navrhnuté tak, aby boli počas cesty zapečatené a pre väčšiu bezpečnosť uzamknuté.

Obrázok: Travel mania/Shutterstock.com

Je ohľaduplná k životnému prostrediu

Každá jedna ľudská činnosť je zdrojom obrovského množstva odpadu, ktorý ničí našu planétu. A ani podnikanie nie je výnimkou. Práve preto patrí ohľaduplnosť k životnému prostrediu k základom úspešného biznisu. Najlepšou deklaráciou dodržiavania a uplatňovania tohto princípu je certifikát ISO 14001, ktorý sa stáva pre zákazníka aj klienta istotou, že firme nie sú zásady ochrany životného prostredia ľahostajné. V porovnaní s inými dostupnými druhmi dopravy to však môže byť aj námorná nákladná preprava, ktorou dávate spoločnosti a okoliu najavo, že sú vám environmentálne hodnoty blízke.

Spomedzi ostatných druhov dopravy má práve tá námorná asi najmenšiu uhlíkovú stopu a produkuje oveľa menšie množstvo emisií výfukových plynov na tonu prepraveného tovaru ako zvyšné dostupné formy. 

Zvládne prepraviť veľké objemy

To najlepšie sme si nechali na záver. Schopnosť transportu tovaru vo veľkom objeme a na veľké vzdialenosti je asi najdôležitejšia výhody námornej nákladnej prepravy, ktorú môžete pre svoj biznis využiť. Manipulácia s bremenami, ťažkým a veľkým tovarom je pri námornej preprave výhodou nielen pre veľkú kapacitu lodí, ale aj samotných kontajnerov. Náklad pri tomto type prepravy môže tiež zahŕňať veľké vozidlá, vybavenie, stavebné materiály a ďalšie veci, ktoré sa na loď bez problémov zmestia a môžete ich doručiť do stanoveného cieľa.

Najlepšie samozrejme je, aby ste si tento alebo iný druh prepravy tovaru vybrali po konzultácii s odborníkom, ktorý sa všetkému dobre rozumie a vie vám na základe dlhoročných skúseností z praxe poradiť, ktoré riešenie je pre vás konkrétne najlepšie. Tak na to myslite a ušetríte pri preprave tovaru na veľké vzdialenosti čas aj peniaze.