PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 22. septembra 2017 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu inovácií v mikro-, malých a stredných podnikoch. Cieľom výzvy je podporiť investície firiem, ktoré chcú zaviesť inovácie produktov alebo procesov. Môže ísť aj o založenie novej prevádzkarne, diverzifikáciu výroby, alebo zásadnú zmenu celkového výrobného procesu.

Celková alokácia výzvy predstavuje 50 miliónov eur, pričom na jeden projekt je možné žiadať od 100 tis. do 1 mil. €. Z grantu je možné financovať nákup nového dlhodobého  majetku. Ide napríklad o softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia či technológie.

Špecifické podmienky výzvy

Záujemca o grant však musí do projektu spoluinvestovať vlastné prostriedky. „Miera spoluinvestovaných prostriedkov závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu. V aktuálnej výzve sa miera spolufinancuje pohybuje v rozmedzí od 45 % do 65 %,“ uviedol grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke.

Špecifickou podmienkou je, že miesto realizácie musí byť v jednom z 13 najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Práve táto podmienka je jednou z kľúčových. Analýza doteraz vyhlásených výziev s podobným zameraním totiž ukázala, že prostriedky z eurofondov sa z hľadiska územnej distribúcie kumulujú v určitých územiach. Ide najmä o bývalý Západoslovenský kraj a Považie.
Tri analyzované výzvy ukázali, v ktorých bolo podaných spolu 1 386 projektov, malo miesto realizácie projektu v jednom z najmenej rozvinutých okresov Slovenska len 249 (teda 18 %).

Išlo v výzvy:

  • Podpora inovácií a technologických transferov (OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02), celková alokácia 300 mil. €
  • Podpora existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04), celková alokácia 50 mil. €
  • Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03), celková alokácia 35 mil. €

Obr. Územná distribúcia žiadanej dotácie podľa sídla žiadateľa

Podpora inovácií a technologických transferov
Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (2016)

Zdroj: www.Grantexpert.sk

„Aj keď je aktuálna výzva zameraná na podporu rozvoja najmenej rozbvinutých okresov, žiadateľom môže byť firma so sídlom hocikde na Slovensku, ktorá v čase podania projektu existuje aspoň tri roky,“ dopĺňa k aktuálnej výzve Tamás Szőke.
Nová výzva je viackolová, prvý termín na podávanie projektov je už 15. novembra 2017. Vzhľadom na špecifické podmienky výzvy pre vás odborníci z portálu Grantexpert.sk a spoločnosti Centire pripravili na 26. septembra 2017 pracovné raňajky na ktorých sa dozviete všetky dôležité informácie o výzve či tipy na prípravu projektu. Registrovať sa môžete tu -> https://www.grantexpert.sk/skolenia/

Portál 
GrantExpert.sk poskytuje detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov, notifikácie o aktuálnych výzvach, posúdenie oprávnenosti projektového zámeru a výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií.