Finančná správaKontrolyPodnikanie xa Publikované 18. júla 2022 zobraziť celý profil

Festival Pohoda sa tiež nevyhol kontrolám zo strany príslušníkov finančnej správy, konal sa od 07. do 09. júla 2022. Kontroly skončili s minimálnymi nálezmi.

V dňoch konania festivalu Pohoda príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín zintenzívnili svoju kontrolnú činnosť, keď kontrolovali plnenie povinností v súvislosti s používaním elektronických registračných pokladníc (ERP).

Najprv prevádzky monitorovali

Samotné prevádzky najskôr monitorovali, najmä či pri predaji zaevidovali prijatú tržbu do ERP alebo e-kasy a vydali pokladničný blok. Takto monitorovali 55 prevádzok. Kupujúci väčšinou pri svojich nákupoch platili platobnými kartami, v tom prípade predávajúci vydávali pokladničné doklady a platba bola riadne zaevidovaná.

Pokuty pri hotovostných platbách

Naopak, pri nákupoch za hotovosť sa vyskytli prípady porušenia predpisov. Zo 7 kontrolných nákupov v 4 prípadoch uložili pokuty v celkovej výške 1 320 Eur.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto roku a v roku 2023 nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Najlacnejším spôsobom, ako sa vyhnúť pokute je prevencia. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí. Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty?

Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.