InšpiráciaPodnikaniePríbehyZaujímavosti xa Publikované 24. októbra 2018 zobraziť celý profil

V septembri sa konala súťaž Central European Startup Awards, ktorá je súčasťou globálneho projektu Global Startup Awards prebiehajúcej v 50 krajinách sveta. Tu sme spoznali víťazov v 13 kategóriách. Tí najúspešnejší z nich pôjdu Slovensko reprezentovať na regionálne kolo do Poľska už v októbri. Dnes si predstavíme jedného z víťazov, ktorým je projekt eDocu.

Čo je vlastne koncept eDocu a kedy vznikol?

eDocu je systém fungujúci na princípe „Internet of Things“ (Internet vecí). Vznikol v roku 2014 po tom, čo sme si uvedomili, že na trhu neexistuje žiaden systém na registrovanie vecí a informácií o nich a ich následné organizovanie a manažovanie.

Centrom našej pozornosti sú objekty, ktoré je možné do nášho systému zaregistrovať, a s ktorými sa prepájajú informácie pomocou iTagov (QR kód, NFC alebo BLE čip). Stačí potom jednoducho naskenovať smartfónom tento iTag pripojený k objektu a používateľovi sa okamžite zobrazia informácie o ňom, ako napríklad história, pracovné záznamy, povinnosti, úlohy, plánované udalosti alebo dokumenty.

To dokáže výrazne pomôcť napríklad pri poruche stroja, kedy po naskenovaní QR kódu viete identifikovať chybu a zistiť celú históriu zariadenia, čo značne urýchli čas opravy.

Pre koho je eDocu primárne určený?

Vzhľadom na univerzálnosť nášho riešenia, je eDocu vhodné rovnako pre veľké firmy, ako aj pre malé firmy, industry, zdravotníctvo či napríklad aj pre organizátorov konferencií. V súčasnosti sa eDocu využíva najviac na kontrolu a pomoc v oblastiach facility management, asset management, ale slúži tiež pre firmy s riešením Smart Company.

Častokrát sú to práve naši klienti, ktorí prídu s návrhom, kde inde by mohli náš systém využiť, čo nás najviac teší. Aj preto sa naše portfólio služieb stále rozrastá. 

Keď si spomeniete na vaše začiatky a prvé plány či vízie – aké boli?

Začiatky sú ako pre každú firmu ťažké. Pre nás to bolo o to viac náročnejšie, keďže vytvárame cloudový systém vhodný pre firmy z rôzneho odvetvia a pre rôzne potreby a nebolo jednoduché opísať náš produkt, aby bol zrozumiteľný pre všetkých. Výrazne nám však pomohlo, keď sme získali nášho investora, ktorý nám neposkytol pomoc len finančne, ale pomohol nám na začiatku aj ako náš mentor.

Je na trhu niečo obdobné ako je eDocu? Prípadne, zaznamenali ste, že po vás prišli podobné projekty ako je ten váš?  

eDocu sa zaoberá IoT a posledné obdobie vnímame na trhu stále väčší počet firiem, ktoré sa v tejto oblasti angažujú. Táto oblasť je však stále málo prebádaná a vie poskytnúť mnoho rôznych riešení z rôznych uhlov, takže aktuálne nepoznáme žiadneho nášho priameho konkurenta, respektíve firmu, ktorá by prinášala rovnaké riešenie ako my.

Občas sa nám stane, že natrafíme na spoločnosť, s ktorou sa nám prelínajú niektoré funkcie našich služieb. Nevnímame to však ako hrozbu, práve naopak, radi spolu pracujeme s firmami, ktoré majú rovnaký pohľad na problém ako my. Spolu vytvárame nový trh a je preto dobré, keď sa viaceré firmy snažíme o definovanie tohoto trhu.

Akú máte pozíciu na trhu v súčasnosti? Môžeme porovnať Slovensko a zahraničie?

Po začiatkoch, kedy sme sa orientovali len na slovenský trh, sme sa už plne pustili aj na ďalšie zahraničné trhy. Dlhšie sme spolupracovali a aj stále spolupracujeme s firmami vo Vietname. No príprava projektu a implementácie pre Áziu a celkovo zahraničie je značne časovo a finančne náročnejšia ako pre náš domáci trh.

Preto väčšina našich klientov je zo Slovenska a Česka, kde považujeme našu pozíciu na trhu za stabilnú. Podarilo sa nám rokovať s mnohými veľkými firmami a každá spolupráca nás posúva nesmierne dopredu, ale čím väčšia firma, tým dlhšie rokovania.

Každý, kto podniká, robí aj chyby. Keď si spomeniete na tie vaše – aké boli? Poučili ste sa z nich?

Samozrejme, aj my sme spravili a robíme mnoho chýb, najmä tých klasických začiatočníckych. Podcenili sme veľa situácií, urobili sme mnoho nesprávnych rozhodnutí, či už to bola slabá príprava alebo nesprávny odhad, ako bude implementácia prebiehať.
Ale s tým musí každý na začiatku podnikania rátať. Je to síce klišé, ale aj tu platí známy výrok, čo vás nezabije, to vás posilní. A preto si z každej chyby berieme ponaučenie, veď bez nich by sme neboli tam, kde sme.

Vyhrali ste v septembrovej súťaži CESAawards – bol to pre vás prvý úspech alebo máte aj iné? Ako vám pomohli takéto výhry a ocenenia všeobecne? Stali ste sa pre veľké firmy zaujímavými?

súťaži CESAwards sa nám podarilo vyhrať už druhýkrát po sebe v kategórii IoT. Predtým sme sa zúčastnili viacerých ďalších súťaží, prvý väčší úspech bol postup do veľkého finále Startup Awards v roku 2016. Súťaže nám pomohli vo veľa smeroch – jednak sme získali veľa nových skúsenosti, zoznámili sa s novými partnermi, zviditeľnili sme sa, no najviac si ceníme, že sme sa vďaka tomu naučili, ako sa sami odprezentovať.
Práve vďaka neustálym prípravám prezentácií a radám mentorov sa nám podarilo nájsť spôsob, ako produkt zrozumiteľnejšie odprezentovať, čo doteraz zužitkovávame pri prezentovaní u klientov.

V neposlednom rade sa tešíme mnohým novým kontaktom, z ktorých vznikli partnerstvá alebo sa stali našimi klientmi. Vďaka súťažiam nás oslovujú veľké firmy, z čoho máme veľkú radosť, takže áno, určite sme sa aj pre väčšie firmy stali zaujímavejšími.

Aké sú vaše plány do budúcna? Plánujete predstaviť / priniesť nejaké novinky?

Naše plány a ciele sa výrazne prispôsobujú novým klientom a ich rôznym požiadavkám. Novinky však prinášame takmer stále. Každé riešenie pre klienta je jedinečné a upravené pre jeho potreby. Jednou z posledných noviniek, ktorá sa odlišuje od ostatných riešení, je náš konferenčný systém, ktorý zabezpečuje registráciu na konferenciách a účastníkom pomáha s networkingom ako aj s rýchlym prístupom k informáciám o konferencii cez QR kód.
Rozbiehajú sa nám tiež viaceré aktivity v oblasti Smart City. Našim cieľom nie je vytvárať nové produkty, ale zdokonaľovať naše riešenia a rozširovať ich o nové moderné funkcie.

Prečo ste sa rozhodli práve pre cloudové riešenie?

Aby zákazník nepotreboval vlastných IT špecialistov, ani konzultáciu s IT oddelením. Chceme dodávať konečnú službu pre zákazníka, ktorá je nakonfigurovaná podľa jeho požiadaviek. Niečo podobné, ako keď firmy potrebujú poslať peniaze a nemajú vlastného bankára, keď potrebujú opraviť auto a nemajú vlastného mechanika, keď potrebujú telefonovať a nemajú vlastnú spojovateľku a keď potrebujú zaregistrovať opravu zákazníckeho výrobku, potrebujú len telefón.