EkonomikaHR/PersonalistikaSlovensko xa Publikované 3. septembra 2018 zobraziť celý profil

Spojením aktivít štyroch doposiaľ konkurenčných pracovných a personálnych agentúr EXPRESS PEOPLE, Wincott People, McROY a XAWAX, vznikol najväčší poskytovateľ služieb personálneho leasingu do výrobných firiem a podnikov v SR a ČR s viac ako 12 000 zamestnancami.
Takmer dva roky trvajúci proces dvoch akvizícií a jednej fúzie aj súvisiacich integračných procesov už oficiálne povolil Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže v ČR. Nový líder trhu personálneho leasingu do výrobných firiem a podnikov začína oficiálne pôsobiť pod novým názvom Manuvia.

Ten je odvodený od hlavnej špecializácie, tj. prideľovanie pracovníkov na manuálne pozície najmä do automobilového, elektrotechnického priemyslu a logistiky. Manuvia sa na rozdiel od iných agentúr opiera predovšetkým o výkonný a prepracovaný domáci aj zahraniční nábor, vrátane krajín mimo EÚ. Disponuje rozsiahlymi vlastnými ubytovacími a dopravnými kapacitami.

Z toho dôvodu garantuje firmám aj v čase rekordnej zamestnanosti a prakticky nulovej pracovnej mobility nástup nových zamestnancov od 14 dní po spustení náboru. Manuvia plánuje zásadne ovplyvňovať trendy a pracovnú agendu v celom regióne strednej a východnej Európy.

Sektor personálnych a pracovných agentúr prechádza veľmi intenzívnou konsolidáciou.To je veľká príležitosť a výzva zároveň. Spojenie štyroch firiem, ktoré sa dobre dopĺňajú svojimi zákazkami, teritóriom pôsobnosti aj špecializáciami, nám pomôže zaistiť ďalší rast prevádzkovej efektivity, schopnosť rýchlejšie a pružnejšie reagovať na špecifické požiadavky zákazníkov aj na zmeny neustále sa vyvíjajúceho trhu práce.

Manuvia sa stáva s odhadovaným konsolidovaným obratom 150 miliónov eur za rok 2018 novou jednotkou v segmente personálneho leasingu do výrobných firiem a podnikov. Zároveň ale nekompromisne trváme na kvalite aj flexibilite vychádzajúcej z takmer dvadsaťročných skúseností našich odborníkov, silného domáceho aj zahraničného náboru a kvalitného zázemia v podobe ubytovania, dopravy, starostlivosti aj benefitov pre našich zamestnancov,hovorí Peter Dosedla, CEO a člen predstavenstva medzinárodnej skupiny Manuvia.

Spoločnosť Manuvia s 20 pobočkami v šiestich krajinách regiónu strednej a východnej Európy (na Slovensku, v Česku, v Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine) sa zameriava na ľudské zdroje a prideľovanie pracovníkov popredným výrobným firmám a podnikom.
Ide najmä o firmy v oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu, ktoré sú ťahúňom domácej ekonomiky, ale medzi zákazníkmi Manuvie nájdeme aj firmy z oblasti logistiky, potravinárstva,  maloobchodu a strojárenstva.

Skupina je lídrom v oblasti náboru – domáceho, z krajín EÚ aj z 3. krajín

„Vďaka dlhoročným kontaktom a skúseným náborárom pôsobiacim priamo v zahraničí, spoľahlivému právnemu servisu a bezchybným znalostiam legislatívy, dokážeme zabezpečiť našim firmám spoľahlivých zahraničných pracovníkov z EÚ, ale najmä z nám blízkych 3. krajín.

A to aj viac než stočlenné tímy pre zákazky, ktoré by inak boli ohrozené. Konkrétne sezónni pracovníci s 90 dennými vízami nastupujú k zákazníkovi za 40 dní, pracovníci s dvojročnou zamestnaneckou kartou potom za 73 dní od spustenia náboru. To je v dobe kritického nedostatku lokálnych zamestnancov – kvalifikovaných  aj nekvalifikovaných – mimoriadne dobrá správa pre firmy, ktorých rast ohrozuje akútny nedostatok personálnych kapacít.,doplňuje Peter Dosedla.

„V roku 2017 naša skupina zamestnala 15 894 ľudí na viac než 250 pracovných pozíciách. To všetko je možné vďaka silnému náboru, používaniu výkonnostného marketingu a prepracovanému sprievodnému servisu. Vyše  stovka náborárov na plný úväzok uskutoční každý mesiac viac ako  5 000 pracovných pohovorov, spolu s call centrom potom týždenne viac než 18 720 telefonických hovorov.

To nás posunulo na špičku v segmente. O našich zamestnancov a ich hladké začlenenie do tímov firiem sa stará 500 koordinátorov. Zahraničným pracovníkom pomáha 50 tlmočníkov. Každý mesiac zabezpečíme viac než 800 pracovných školení a naši zamestnanci vo firmách odpracujú viac ako 2 milióny hodín,“ vypočítava Dušan Letošník, predseda predstavenstva skupiny Manuvia.

Najvýznamnejšia konsolidácia na trhu pracovných agentúr za posledných niekoľko rokov tiež prináša výhody aj samotným agentúrnym zamestnancom

Tí si môžu vyberať medzi desiatkami ponúk práce – napr. s ohľadom na typ prevádzky, krajinu, vzdialenosť od bydliska, pracovnej doby a pod., aby mohli dobre skĺbiť svoj profesijný a rodinný život. Práve dostatok času na rodinu je podľa skúseností skupiny Manuvia pre záujemcov o prácu stále dôležitejší.
Pri rozhodovaní uchádzačov, či sa prikloniť k zamestnaniu prostredníctvom agentúry alebo hľadať uplatnenie priamo vo firme, hrá úlohu aj doprava na miesto práce alebo výhodné ubytovanie.

V súčasnosti má skupina Manuvia k dispozícii 6 000 lôžok vvlastných kvalitných ubytovniach priamo vo veľkých priemyselných areáloch, kde ubytovávame svojich zamestnancov, a to aj v párs partnerom či partnerkouMobilitu pracovníkov uľahčuje flotila autobusov, ktorá každý týždeň najazdí viac ako 15 000 km – to je takmer 800 000 km za rok; 80 % tejto prepravnej kapacitposkytujeme našim pracovníkom zadarmo. Tým, ktorí majú chuť sďalerozvíjsprostredkovávame aj absolvovanie odborných skúšok alebo pomáhame s obnovením licencie či certifikácie,doplňuje Dušan Letošník.

Skupina Manuvia bude ďalej posilňovať, a to postupným rastom, aj ďalšími akvizíciami. „Našou ambíciouje, aby sme do koncrok2022 mali 20 000 agentúrnych zamestnancov a postavili smedzi prvých päť pracovných a personálnych agentúr v regiónCEE,uzatvára Peter Dosedla.


O spoločnosti

Manuvia je medzinárodná skupina poskytujúca firmám flexibilné riešenie v oblasti ľudských zdrojov. Zameriava sa na vyhľadávanie a výber zamestnancov predovšetkým robotníckych profesií – kvalifikovaných aj nekvalifikovaných – a ich dočasné prideľovanie najmä do firiem v oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu, logistiky, potravinárstva, maloobchodu a strojárenstva. Poskytuje kompletné služby od náboru vhodných pracovníkov, cez ich školenia, nastavenie motivačného systému, dopravu a ubytovanie, až po zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy vrátane administratívnych úkonov voči štátnym orgánom.

Je špecialista na zahraničný nábor a adaptáciu zahraničných pracovníkov zo Slovenska, Rumunska, Poľska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny. Opiera  sa pritom o rozsiahlu databázu vlastných kontaktov, call centra na Slovensku a v Česku, pobočkovú sieť na Slovensku,  v Českej republike, v Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine, prepracovaný výkonnostný on-line a off-line marketing, terénny nábor, e-mailing, SMS marketing a vlastné CRM.  Spoločnosť s predpokladaným konsolidovaným ročným obratom 150 miliónov eur  (za rok 2018) poskytuje služby niekoľko stovkám klientov v Slovenskej a Českej  republike a zamestnáva viac ako 12 000 ľudí.