Koronavírus COVID-19PodnikaniePodnikanie v zahraničí xa Publikované 1. decembra 2020 zobraziť celý profil

Koniec roka znamená rekapituláciu. Prehrávate si v hlave uplynulé obdobie a plánujete ďalšie kroky? Ako posunúť svoj biznis? V súčasnej dobe je sumarizácia vzhľadom na aktuálnu situáciu podstatne náročnejšia.

Mnohé malé a stredné spoločnosti siahajú na dno svojich možností a snažia sa naštartovať, či dokonca zachrániť niekoľko rokov budovaný biznis. Pandémia ani opatrenia však zďaleka nekončia. Ste pripravení vykročiť do nového roka tou správnou nohou?
Ak ste sa v našich slovách našli, tento článok je určený práve vám.

Prinášame pre vás možno netradičné riešenie podpory vášho podnikania – nájsť výhody pre svoje podnikanie v zahraničí s expanziou pre zahraničný trh. Aké benefity by vašej firme podnikanie v zahraničí mohlo priniesť?

Dopad druhej vlny na slovenské podnikanie

Podľa prieskumov SBA (Slovak Business Agency) 95 % dotknutých podnikateľov vyjadrilo názor, že pociťuje výrazne negatívne dôsledky prijatých opatrení na ich podnikateľskú činnosť.

  • 72 % respondentov v budúcnosti očakáva výrazne negatívny dopad na podnikanie,
  • 23 % opýtaných si myslí, že dopady na ich biznis budú iba mierne.

Oslabenie, alebo dokonca krach spoločností má neblahý dopad na celkovú zamestnanosť na Slovensku. Malé a stredné podniky výrazným podielom prispievajú práve na vytváraní pracovných miest a to až 99,9 % percentami. ** 

Pokiaľ sú teda oslabené, má to negatívny dopad na zamestnanosť štátu. Väčšina podnikateľov sa pýta ako ďalej? Aké plány, či výzvy si dať za týchto podmienok do budúcnosti? Spoločnosti sa snažia hľadať adekvátne formy pomoci a zlepšiť fungovanie, či dokonca zachrániť firmu. ***

foto: pixabay.com

Prečo podnikať v zahraničí práve v roku 2021?

Mnohí podnikatelia ani len netušia, aké benefity by im aj v tejto dobe mohla priniesť expanzia na zahraničné trhy. V minulosti bola inkorporácia ťažko dosiahnuteľným cieľom, dnes sa stáva prirodzeným posunutím podnikateľskej činnosti do nových sfér.

Benefity expanzie do zahraničia v čase COVID-19

Expanzia do zahraničia a väčšiny európskych krajín má rovnaké administratívne a právne postupy. Navyše vašej spoločnosti vie ponúknuť nespočetné finančné výhody, ktoré veľakrát na miestnom trhu nenájdete.

Optimalizácia vášho podnikania

V zahraničí nájdete množstvo trhov, kde prevádzka podnikania vašej spoločnosti ušetrí značné množstvo nákladov. Ide hlavne o nižšie náklady na chod vašej firmy, náklady na mzdy a odvody zamestnancov, materiál, kancelárske priestory, balík daňových výhod a podobne.

Pri výbere krajiny je nutné dbať na zameranie vašej spoločnosti, ale aj očakávania, ktoré vzhľadom na expanziu máte. Niekedy je výhoda presunúť do zahraničia určité zložky vašej firmy, ako napríklad zákaznícky servis, back-office, operatívu, či personalistiku. V týchto otázkach vám najlepšie poradí odborník na inkorporáciu.

Rast vašej spoločnosti

Niektoré zahraničné trhy majú tendenciu byť pre rast vášho produktu, či služby výhodnejšie ako domáci trh. Je to najmä v prípade, ak vyrábate produkt, ktorý sa doposiaľ na danom trhu nenachádza, prípadne je ho v krajine nedostatok a je po ňom veľký dopyt. V tomto smere je veľká šanca, že uspejete a budete o krok vpred pred prípadnou konkurenciou.

Ďalšia možnosť je nízka, prípadne nekvalitná konkurencia, ktorá síce na trhu už figuruje, no vy máte potenciál byť lepší. Skôr ako reálne na trh vstúpite, určite zvážte všetky možnosti.

Spravte si marketingový prieskum trhu a zanalyzujte správanie spotrebiteľa, ktoré v danej krajine býva odlišné. Oboznámte sa aj s daňovými a administratívnymi podmienkami inkorporácie.

Nikdy na zahraničný trh nevstupujte nepripravení!

Hľadajte talenty na globálnom trhu

Hlavne pokiaľ je váš biznis špecificky zameraný, je občas ťažké nájsť kvalitného odborníka pre vašu sféru na domácom trhu. Expanzia do určitých krajín môže vyhovieť aj úzko profilovaným kritériám na výber zamestnancov.

Uzatváranie globálnych partnerstiev

Ďalším a veľmi významným dôvodom medzinárodnej expanzie je možnosť poskytovania globálnych služieb klientom na nadnárodnej úrovni a uzatváranie svetových partnerstiev. Navyše, ak sa rozhodnete zamestnať odborníka v krajine, do ktorej ste expandovali, odbúrate tým akúkoľvek jazykovú, či kultúrnu bariéru. Potencionálnych partnerov či zákazníkov máte tak možnosť osloviť priamo v lokálnom jazyku.

Relevantné informácie vždy po ruke

Kým expandujete, zhromaždite si náležité a relevantné informácie a preberte si všetky možnosti. Študujte a všetky fakty si podrobne overujte. Prinášame vám zdroje, z ktorých môžete čerpať vždy čerstvé a overené informácie.

  1. Novinky oblasti zahraničného podnikateľského prostredia (Aktuálne informácie Ministerstva zahraničných vecí)
  2. Novinky týždenných aktualít zo zahraničia (Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk)
  3. Slovak Business Agency (hodnotné informácie z oblasti expanzie a zahraničného podnikania)
  4. Slovenská Agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (Informácie o tom, ako začať s exportom, pomôže vám nájsť zahraničného partnera v dobe koronakrízy)
  5. Šátna podpora exportu (možnosti financovania, plánované výstavy a vzdelávanie v oblasti exportu a zahraničného podnikania)
  6. Rada slovenských exportrétov (aktuálne informácie z oblasti exportu na zahraničný trh)

Aké sú možnosti expanzie?

Pokiaľ ste rozhodnutí vstúpiť na zahraničný trh, máte dve možnosti:

Tou prvou je expandovať na vlastnú päsť. Bude to vyžadovať viac času, získavania informácií a vzdelávania o zahraničnom trhu, na ktorý hodláte expandovať.

Ďalšou možnosťou je vyžiť odborné služby spoločnosti zaoberajúcej sa inkorporáciou. V tomto prípade si overte referencie na danú spoločnosť, kým si ju vyberiete za partnera. Pokiaľ si vyberiete kvalitného profesionála, ušetrí vám mnoho času, poradí vo všetkých legislatívno-právnych otázkach, zastúpi vás na miestnych úradoch a zabezpečí všetky úradné preklady a prípravu dokumentácie. Je dobré mať po ruke partnera, ktorý je expertom na danú krajinu a zároveň pozná aj tú vašu.

Odborná ruka špecialistu na expanziu

Téma expanzie v čase korona krízy sa pre niekoho môže zdať odvážna. V skutočnosti je ideálnou príležitosťou využiť stav trhu, dopyt, vlastné know-how a štátnu podporu. Odborníci na expanziu vám poradia, ako úspešne profitovať zo zahraničného podnikania a rozšíriť pôsobenie do krajín, kde by to bolo pre vaše zameranie prospešné. Vo Freya Corporation sú vám k dispozícií špecialisti na inkorporáciu, pripravení poskytnúť vám úvodnú konzultáciu úplne zdarmo. Prezradia vám, ako využiť váš firemný potenciál v zahraničí.

Zdroje:

* Ekonomika.sme.sk Pokles dopytu a znižovanie produkcie

** Európske spoločenstvá, Nová definícia malých a stredných podnikov . Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie

*** Slovak Business Agency, Výsledky prieskumu názorov podnikateľov na dopady druhej vlny koronakrízy