Mgr. Branislav Príbojský

Spolumajiteľ spoločnosti Freya Corporation s.r.o., ktorá bola založená s myšlienkou pomáhať spoločnostiam expandovať do zahraničia. Ako odborník na globálnu inkorporáciu je pomocnou rukou podnikateľom vo všetkých legislatívno-právnych otázkach spojených s posunutím biznisu na nové trhy.