EkonomikaKoronavírus COVID-19ManažmentPriemyselZahraničie xa Publikované 27. marca 2020 zobraziť celý profil

Pandémia koronavírusu Covid-19 bude mať výrazné následky vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. Okrem možného kolapsu zdravotníctva výrazne ovplyvní vývoj v obchode, vo financiách aj v spotrebe. Experti spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že straty na exporte sa celosvetovo vyšplhajú až do výšky 317 mld. dolárov.

Dôsledky šírenia nákazy COVID-19 spôsobia trojfázový šok vo svetovej ekonomike:

V prvom rade je to recesia v obchode s tovarmi a službami, ktorá podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes, klesne v roku 2020 o -3,7%. Ďalším šokom je index akcií MSCI World, ktorý stratil za 90 dní až 30% svojej hodnoty, čo je najostrejšia korekcia od krízy na trhu hypoték v rokoch 2008 – 09. Globálna menová politika tak signalizuje oveľa prísnejšie finančné podmienky. Do tretice, šok z pandémie povedie po celom svete k najzávažnejšiej recesii storočia. V čase zverejnenia analýzy sú 3/4 globálneho HDP nejakým spôsobom obmedzené, čo vytvára sekundárne efekty na investičné správanie, keďže šok je exponenciálny a kolektívny.

V našom základnom scenári sme modelovali trojmesačný šok s úplnou blokádou na jeden mesiac a následne čiastočnou aktivitou. Zohľadnili sme aj zmierňujúce účinky politických opatrení. Pri odhadovaní rozsahu škôd, sme sa inšpirovali čínskymi údajmi za január až február, kde mesiac blokády spôsobil pokles spotrebiteľských výdavkov o 13%, pokles investícií o 20% a pokles exportu o 16%,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Základná línia vývoja bude nasledujúca: Vážna recesia v roku 2020 a zotavenie v tvare U v roku 2021. Odborníci Euler Hermes tvrdia, že svet zažije v prvom polroku 2020 prudkú recesiu, a odhad globálneho rastu HDP do roku 2020 by mohol byť na úrovni +0,8%. Odborníci očakávajú rast HDP v USA +0,5% a pokles HDP v eurozóne -1,8%.

„Za predpokladu, že budú ochranné opatrenia úspešné, očakávame oživenie hospodárskej činnosti v druhej polovici roku 2020. Scenár oživenia v tvare U by znamenal + 1% v Európe a viac ako + 3% v USA (kvartálne porovnanie), s obnovením niektorých odvetví ako maloobchod či cestovný ruch,“ podotkol Peter Mucina.

Reálny rast HDP a predpoklady rastu (%, medziročná zmena)

Zdroj: Allianz Research

Experti Euler Hermes však pripomínajú, že nemožno vylúčiť ani dlhotrvajúcu krízu (scenár tvaru L), ktorá by mohla trvať až 12-18 mesiacov. A to za predpokladu, že hranice zostanú zatvorené a prevládať bude domáca karanténa. Rôzne vplyvy ochorenia COVID-19 spôsobia, že žiadne odvetvie nezostane nedotknuté.

„Prvá fáza krízy už masívne zasiahla všetky čínske sektory, počnúc sektormi B2C, ale rýchlo sa rozširuje aj na sektory B2B. V ďalšej fáze nasledujú už všetky sektory globálneho trhu, ktoré majú prepojenie s Čínou ako kľúčovým trhom (dopytový šok) alebo kľúčovým dodávateľom (šok dodávateľského reťazca). Patria sem najmä doprava, automobilový priemysel, energetika, kovy, elektronika, počítače a nepotravinársky maloobchod,“ poznamenáva Peter Mucina.
Experti spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že v eurozóne je ohrozených 13 000 malých a stredných podnikov s celkovým obratom viac ako 500 miliárd EUR (4% HDP eurozóny).

Globálna platobná neschopnosť sa pravdepodobne v roku 2020 zvýši o + 14%, ale štátnym intervencionizmom by sa dalo vyhnúť aspoň veľkým úpadkom.
Globálny a regionálny index insolvencií (medziročná zmena v %)

Zdroje: Národné štatistiky, Euler Hermes, Allianz Research

Z dlhodobého hľadiska však experti Euler Hermes predpokladajú, že táto zdravotná, finančná a hospodárska kríza zanechá svet v strednodobom horizonte nezraneným, ako to bolo aj po globálnej finančnej kríze. Toto je 5 rád, ktoré pomôžu porozumieť štrukturálnym zmenám, ktoré by mali nastať po niekoľkých mesiacoch, „kedy mal svet pauzu“:

  1. Do centra pozornosti by sa mali vrátiť investície do zdravotníctva, po niekoľkých rokoch podfinancovania
  2. Čína sa môže ešte viac posilniť a  jej vplyv sa ešte zvýši po poskytnutí pomoci pre Európu a USA v súvislosti so zvládnutím pandémie
  3. Táto situácia je ďalšou silnou ranou globalizácie. Napríklad USA už ohlásilo svoj záujem znížiť svoju závislosť od generických liekov z Číny. Globálne sa preto očakáva dôraz na silnejšiu kontrolu tovarov prúdiacich cez hranice.
  4. Môže sa zmeniť spôsob, akým bojujeme s inými exponenciálnymi a kolektívnymi šokmi, akým je napríklad klimatická kríza. Dôležitosť jednotlivých aktivít bude úmerná viac urgencii ako zdrojom.
  5. Dôsledky krízy na akciových trhoch by mohli zmeniť spôsob investovania smerom k opatrnejším investičným stratégiám.

Viac informácií na :  https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/insights/covid-19-quarantined-economics.html

Video k téme: Alexis Garrati – Head of Economic Research Euler Hermes


O spoločnosti

Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. S viac ako 100 ročnými skúsenosťami spoločnosť ponúka B2B klientom (business-to-business) finančné služby s cieľom podporovať ich cash flow a správu obchodných pohľadávok.

Jej proprietárna inteligentná sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch, ktoré predstavujú 92 % svetového HDP. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s 6,050+ zamestnancami. Euler Hermes je členom skupiny Allianz, vedená na burze Euronext v Paríži (ELE.PA), hodnotená AA od agentúry Standard & Poor´s. Spoločnosť v roku 2018 vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,7 miliardy € a historicky najvyššie portfólio pohľadávok na úrovni 2 miliárd €.

Ďalšie informácie na: www.eulerhermes.sk, LinkedIn.