EkonomikaManažmentPrieskumy a analýzy xa Publikované 24. januára 2021 zobraziť celý profil

Ľudia, ktorí pracujú vo firmách s menej ako 50 zamestnancami, potrebujú pri práci z domu v priemere menšiu podporu zamestnávateľa než zamestnanci vo väčších firmách. Neplatí to však pre emocionálnu a psychickú podporu.

Vyplýva to z prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky.

Rozdiely vo firmách a prístupe zamestnancov

Najväčší rozdiel medzi zamestnancami menších a väčších firiem je podľa prieskumu v očakávaní podpory zo strany zamestnávateľa v oblasti sociálnej pomoci a ďalších výhod, ako je pokrytie účtov za internet či telefón. Väčšiu podporu v tejto sfére by si želalo 41 % zamestnancov malých spoločností a 47 % zamestnancov stredných či veľkých podnikov.

Rozdiel je aj pri požadovaní technologickej podpory, akou je napríklad pomoc so zabezpečením správneho vybavenia a IT nástrojov – požaduje ju 35 % zamestnancov malých firiem a 41 % zamestnancov veľkých.

Môže to byť spôsobené tým, že ľudia si v malých firmách častejšie upravujú svoje vlastné pracovné prostredie, na prácu používajú osobné zariadenia a starajú sa aj o prístup k pracovným službám,“ myslia si experti. Naopak, v oblasti psychickej podpory sú požiadavky zamestnancov podobné.

Ľudia, ktorí majú skúsenosti s prácou v malých firmách, sa môžu v novej pracovnej realite cítiť sebestačnejší, čo zase umožnilo ich organizácii sústrediť všetky svoje zdroje na vlastné prežitie,“ okomentoval generálny riaditeľ firmy pre východnú Európu Miroslav Kořen. Zároveň však upozornil, že pre zachovanie produktivitymorálky zamestnancov je stále dôležité zabezpečiť, aby mali všetko, čo na prácu potrebujú.

Článok pokračuje pod reklamou

Firmám odporúčajú experti otvorene a úprimne komunikovať so zamestnancami, keďže tí hľadajú odpovede na to, ako reagovať na krízové situácie práve u svojich manažérov. Radia tiež realizovať prieskumy, aby firmy pochopili emocionálny stav svojich zamestnancov, ich pracovné zaťaženie a či majú všetko, čo na prácu potrebujú.

Vytvorte komunikačné online kanály v oblasti HR a IT, aby mohol každý ľahko vyriešiť svoje problémy,“ dodávajú experti. V neposlednom rade odporúčajú zamestnancov vzdelávať, aby pri práci na diaľku používali základné bezpečnostné postupy, aby zabránili napríklad e-mailovému phishingu.

zdroj: TASR / úprava: redakcia