PR správy xa Publikované 30. septembra 2022 zobraziť celý profil

S problémom nedostatku peňazí na začiatku podnikania sa stretáva veľké množstvo podnikateľov. Chýbajúce financie komplikujú rozbeh firmy a následne aj jej fungovanie. Odkiaľ môžete ako začínajúci podnikateľ získať peniaze a ako na to? Prečítajte si o 6 možnostiach, odkiaľ kapitál čerpať.

1. Pomoc od štátu

Štát pomáha začínajúcim podnikateľom dvoma formami:

Pôžička od Slovak Business Agency

Jednou z možností pre podnikateľov je pôžička od štátu. Využijú ju hlavne menší a strední podnikatelia, ktorým na rozbeh pomôže suma od 2 500 do 50 000 eur. Mikropôžičky za štát poskytuje Slovak Business Agency cez tzv. mikropôžičkový program.

Výhodou tohto programu je, že podmienky získania sú oveľa jednoduchšie ako v prípade bánk. Na druhej strane, suma je obmedzená a nemusí stačiť úplne každému.

Podpora z úradu práce pre fyzické osoby

Štát má vo svojej ponuke aj príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Ten je určený pre fyzické osoby, ktoré sú minimálne 3 mesiace zapísané v evidencii uchádzačov o prácu. Jeho výška sa odvíja v závislosti od kraja, v ktorom podnikáte. V roku 2022 je najnižšia suma príspevku 3 954,57 € a najvyššia 6 327,32 €.

Obrázok: Unsplash.com

2. Crowdfunding

Čoraz populárnejšou formou investovania je v súčasnosti crowdfunding, čiže financovanie prostredníctvom veľkej skupiny ľudí, ktorá má záujem podporiť váš projekt, spoločnosť alebo produkt.

Crowdfunding funguje jednoducho. Stačí si zvoliť platformu, cez ktorú budete zbierať finančné príspevky od ostatných často úplne bežných ľudí. K populárnym zahraničným platformám sa radí Kickstarter, Indiegogo či GoFundMe. Zo slovenských a českých je to StartLab, Startovač alebo HitHit.

Foriem crowdfundingu je viac. Spravidla sa stretnete s crowdfundingom založeným na:

●     odmeňovaní – prispievatelia dostanú za finančnú podporu službu alebo tovar,

●     darcovstve – financie vám prispievateľ daruje bez toho, aby očakával, že za to niečo dostane,

●     podiele na zisku – prispievateľ dostane určitý podiel na zisku vašej firmy,

●     pôžičkovom modeli (peer-to-peer) – prispievatelia vám poskytnú financie s tým, že im ich vrátite aj s určitými úrokmi.

3. Podnikateľskí anjeli

Takto sa označujú dlhoroční podnikatelia, ktorí majú voľný kapitál a chcú investovať do malých podnikov. V minulosti u nás fungoval Klub podnikateľských anjelov, na ktorý sa mohol podnikateľ obrátiť so svojím vypracovaným podnikateľským plánom. Klub však v roku 2021 ukončil svoju činnosť, preto je hľadanie anjela dnes náročnejšie.

4. Podnikateľský úver

S podnikaním vám môžu pomôcť aj banky. Tie majú vo svojej ponuke rôzne zaujímavé pôžičky aj pre podnikateľov. Začínajúci podnikatelia si vedia vybaviť spravidla nižšie úvery do výšky maximálne 50 000 eur.

V prípade, že potrebujete vyšší úver, banka vyžaduje preukázanie podnikateľskej činnosti po dobu minimálne jedného roka. Takáto alternatíva je ideálna pre tých, ktorí na rozbeh využili svoje úspory, prípadne inú alternatívu financovania, no zistili, že im nestačí.

K výhodám podnikateľského úveru sa radí možnosť financovať rôzne potreby od krátkodobého výpadku likvidity až po rekonštrukciu podnikateľských priestorov. Okrem toho netreba zabúdať ani na to, že úver pre podnikateľov má zvyčajne veľmi výhodný úrok.

Obrázok: Unsplash.com

5. Lízing

Podnikatelia môžu využiť lízing spravidla na prefinancovanie výrobných zariadení alebo vozidla. Vo väčšine prípadov sa však stretnete s rovnakými podmienkami ako v banke. Počítajte tiež s tým, že ako začínajúci podnikatelia budete mať výšku lízingu obmedzenú.

6. Štrukturálne fondy

Štrukturálne fondy sú vhodné pre podnikateľov, ktorí potrebujú väčší obnos kapitálu v hodnote niekoľkých stoviek tisíc eur. Ich získanie je však komplikované z dôvodu nutnosti vypracovania komplexného detailného projektu. Ak toto vypracovanie necháte na firmy špecializujúce sa na túto činnosť, môže vám to výrazne pomôcť.