EkonomikaSlovensko xa Publikované 23. mája 2022 zobraziť celý profil

Zvýšený prídavok na dieťa sa premietne do májových nárokov týchto dávok a rodiny ho na svoj účet dostanú už v júni. Balík inflačnej pomoci rodinám predstavuje spolu 83 miliónov eur.

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa za mesiac máj je v sume 74,12 eur. Týka sa to každej rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorá má nárok na prídavok na dieťa. Vyplatený bude v júni spolu s pravidelne vyplácaným prídavkom na dieťa vo výške 25,88 eur. Jeho celková výška tak bude spolu 100 eur.

Vyše milión detí

„Túto jednorazovú pomoc dostane spolu takmer 660- tisíc slovenských rodín s deťmi. Keď to spresním, zvýšený prídavok na dieťa v sume 100 eur dostane viac ako 320-tisíc rodín s jedným dieťaťom, sumu 200 eur vyše 250-tisíc rodín s dvomi deťmi, rodín s tromi deťmi je vyše 57-tisíc a do rozpočtu im pribudne 300 eur a rodín, ktoré majú štyri a viac detí a dostanú 400 eur a viac je spolu viac ako 21-tisíc. Ide  približne o milión stodvadsaťtisíc detí, ktoré dostanú už v júni vyplatený zvýšený prídavok,“  spresnil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Pomoc dostanú aj domácnosti v hmotnej núdzi

Rovnako 100-eurový finančný príspevok už vláda schválila pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov. V júni si tak polepšia domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia a tiež osoby, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Takto poskytnutá pomoc sa zároveň nebude považovať za príjem, aby osoby, ktorým bude takáto forma pomoci poskytnutá, neprišli o pomoc v hmotnej núdzi či o poskytnutie alebo výšku iných peňažných príspevkov. 

Článok pokračuje pod reklamou

Zároveň, jednorazovú pomoc 100 eur v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci dostanú aj tie osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu, tiež osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi dôchodku a osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak poskytujú pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám starším ako 80 rokov (napr. starajú sa doma o príbuzného). 

Doterajší inflačný balík jednorazovej pomoci pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov a rodiny s deťmi predstavuje pomoc vo výške spolu 105 miliónov eur.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / úprava redakcia