PodnikaniePrávo a legislatívaZaujímavosti xa Publikované 29. apríla 2021 zobraziť celý profil

Jednoduché spoločnosti na akcie si budú môcť od mája svoje akcie registrovať v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP) SR. Ten zavedie pre jednoduché spoločnosti na akcie nové registre.

Môže ísť novozaložené spoločnosti alebo o firmy, ktoré prispôsobujú predmet podnikania súčasnej situácii a potrebujú riešiť vzťahy s investormi, informoval vo štvrtok CDCP. 

Jednoduchá spoločnosť na akcie je hybridnou formou obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným aj akciovej spoločnosti. Do právneho poriadku SR sa dostala v roku 2017 a cieľom jej zavedenia bolo riešenie potrieb financovania začínajúcich spoločností, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. Pričom však ide o inovatívne spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom. Pripravovaná novela Obchodného zákonníka však s pokračovaním tejto formy obchodnej spoločnosti predbežne neráta. 

Článok pokračuje pod reklamou

Pri investovaní do základného imania spoločnosti tohto typu je potrebná flexibilná úprava vstupu, koexistencie a výstupu investora,“ ozrejmil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP Martin Wiedermann. „Toto bude zabezpečené registráciou osobitných druhov práv týchto spoločností, ktoré si medzi sebou môžu dohodnúť jej akcionári,“ dodal. 

V tejto súvislosti CDCP zavedie pre jednoduché spoločnosti na akcie nové registre

Konkrétne, register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie, register práv pridať sa k prevodu akcií a register práv požadovať prevod akcií. Zároveň bude centrálny depozitár viesť register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorý bude verejne prístupný na webovej stránke depozitára a je možné požiadať aj o výpis z neho. 

Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe a môžu znieť iba na meno,“ spresnil riaditeľ úseku prevádzky CDCP Peter Nagy.

Táto spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Právo pridať sa k prevodu akcií, ako aj právo požadovať prevod akcií si môžu akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie dohodnúť ako práva registrované v osobitných registroch vedených CDCP SR a prístupných na webovej stránke depozitára,“ dodal. 

zdroj: TASR / úprava: redakcia