Podnikanie xa Publikované 12. novembra 2018 zobraziť celý profil

Vo štvrtom ročníku európskeho ocenenia Škola podnikania roka 2018 (The Entrepreneurial School Award) uspelo Gymnázium sv. Tomáša Akvinského z Košíc. Cenu prevzala riaditeľka školy PaedDr. Anna Medvecká a dlhoročná učiteľka Kvetoslava Danková v rámci Európskeho týždňa odborných zručností vo Viedni.Až 17 škôl z celej Európy predstavilo špičkovú víziu a vynikajúcu implementáciu vzdelávacích programov pre podnikanie a zúčastnili sa dvojdňového slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré usporiadala organizáciaJunior Achievement Europe (JA Europe) v spolupráci so spoločnosťou Siemens.

„Ak chceme mládež pripraviť na obsadzovanie pracovných miest v budúcnosti, musíme dohliadnuť na to, aby boli vybavení správnymi zručnosťami. Školy, učitelia a rodiny preto zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní nielen ich akademických vedomostí, ale aj ich mäkkých / podnikateľských zručností so silným zameraním na praktické skúsenosti. Úspešné školy pre budúce storočie sú určite tie, ktoré sú nominované na ocenenie Škola podnikania roka 2018,“ povedala Caroline Jenner, generálna riaditeľka organizácie JA Europe.

„Našou víziou školy v oblasti podnikateľského vzdelávania je rozvíjať podnikateľské zručnosti žiakov, pomáhať im pri rozvoji ekonomickej a podnikateľskej gramotnosti, ktorú potrebuje každý občan na to, aby porozumel svetu podnikania. Veľké zanietenie kolegyne a žiakov je cestou k úspechu a získaniu mnohých ocenení za 20 rokov práce v tejto oblasti. Najväčšiu podporu pri podnikateľskom vzdelávaní učiteľov na Slovensku poskytuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko.“, povedala Anna Medvecká, riaditeľka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Organizácia JA Europe tento rok odovzdala cenu Škola podnikania 17 európskym stredným školám

Hlavnými kritériami boli dlhodobá vízia a plán v oblasti podnikateľského vzdelávania, do ktorého je aktívne zapojená väčšina študentov a učiteľov školy. Ocenené školy podporujú profesionálny rast učiteľov a poskytujú im kontinuálne vzdelávanie a získavanie praktických skúseností.
V neposlednom rade školy do svojich aktivít zapájajú miestne komunity a podnikateľský sektor. Tieto kritériá sú v súlade so stratégiou EÚ – Europe 2020, ktorá je zameraná na podporu kreativity a inovatívnosti na všetkých úrovniach všeobecného a odborného vzdelávania.