PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 22. augusta 2018 zobraziť celý profil

Spoločnosť i trh v hektickej dobe dneške sú stále náročnejšie na docielenie úspechu, profitu i benefitu. Hodnotový marazmus mýli ľudí a podnikatelia sú tiež len ľudia. Preto potrebujú často nachádzať i nájsť životný kompas, zadosťučinenie a sebareflexiu, či to robia dobre. Či ich vzťahy – nielen v štýle networking – skutočne stavajú mosty a prispievajú k profitabilnému „kontakty plodia kontrakty“. Ako správne účinne a efektívne komunikovať, aby sa to darilo čo najlepšie a čo najdlhšie?

Novinky na trhu ako pragmatickí pomocníci

Praktickou pomôckou k zlepšeniu sebariadenia i komunikácie v biznise sú na Slovensku konečne dve domáce knihy, žiadne zahraničné preklady. Prekladov je v SR prebytok a veľakrát sú pre prostredie a pomery našej krajiny nepoužiteľné v praxi. Domáci autori k efektívnemu poradenstvu sú nedostatkoví a kníhkupectvá ich málokedy podporia, ale radšej uprednostňujú zahraničných (najmä amerických) autorov.

Činy sú určite v živote dôležitejšie ako slová (Acta, non verba), ale bez vhodných slov by veľakrát nedošlo ani k naštartovaniu a spusteniu tých najlepších činov. A kniha je eposom, hymnusom i skvostom. Najkrajšie, ju podľa môjho názoru, opísal Lucius Annaeus Seneca, ktorý napísal, že kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.

Ak s vyššie uvedeným súhlasíte a táto téma Vás zaujíma bližšie, je vhodné prečítať si aj knihy SEBAROZVOJ (2017) a KOMUNIKÁCIA v KONFLIKTE a kríze (2017). Nekúpite ich v bežných kníhkupectvách, ale iba v internetovom kníhkupectve Martinus.sk.

Komunikácia v najširšom = vzťahy medzi ľuďmi

Človek ako najdokonalejší výtvor prírody na planéte Zem doteraz sa líši od fauny a flóry vo viacerých veciach, pričom vyniká predovšetkým v komunikácii. Komunikácia v najširšom slova zmysle – to sú najmä vzťahy. Vzťahy medzi ľuďmi vo vyspelej civilizácii nadväzne na rastúce preťaženie zo stresu modusu vivendi v stále modernejšej a pretechnizovanejšej spoločnosti sú komplikované, náročné, zložité, adrenalínové, napäté a veľakrát aj poriadne vyčerpávajúce a unavujúce.

Najväčšia hodnota ľudí je v tom, čo najmodernejšie technológie (počítač, robot, umelá inteligencia) zatiaľ nevedia, sú to emočná inteligencia a schopnosť empatie. Ich evolúcia bez komunikácie by nebola možná. Ľudský tvor preto hľadá a zdokonaľuje svoju rétoriku a optimalizuje komunikačné východiská, aby v komunikácii uspel.

Profesionáli o komunikácii polemizujú často

Komunikácia je veľmi často diskutovanou témou rôznych profesionálov – tak v spoločnosti ako aj na trhu. Dotýka sa denno-denne praxe každého podnikateľa a nie je už zďaleka len doménou úzkych špecialistov (napríklad autorov, učiteľov, vzdelávačov, lektorov, kaučov, mentorov, trénerov osobného rozvoja, poradcov, psychoterapeutov, filozofov, atď.), ale aj laikov – neprofesionálov z radov obyčajných ľudí.

Komunikácia (vzťahy a komunikačné techniky) a rétorika (umenie hovoriť) spolu veľmi úzko súvisia a predstavujú určité siamské dvojičky, resp. neoddeliteľné spojené nádoby. Pri prvotnej predstave a snahe o čo najlepšie pochopenie týchto pojmov podčiarkujeme z hľadiska ľahkej zapamätateľnosti pestrosť ich obsahu – rôzne prvky, sťaby kľúčové ingrediencie, ktoré komunikačný guľáš a rétorickú slepačiu polievku tvoria a najlepšie vystihujú.

Komunikáciu charakterizuje 11 písmen takto:
K – reativita (komunikačný kanál)
O – boznámenie (správa, zvesť)
M – imika (neverbálny rozmer komunikácie)
U – stretovosť (hľadanie mostov, ktoré spájajú a vedú k dohode)
N – ekonfliktnosť (dobro = mier = zisk)
I – informácie (dáta)
K – lebety (najčastejší predmet komunikácie v bežnom živote)
A– mbícia (aktuálnosť)
C – itlivosť (rizikovosť neživých informácií, ale i dopadu na živú ľudskú dušu )
I – niciatíva (aktivita ako výhoda)
A– kcent (dôraz na priority)

Podobným spôsobom charakteristiky komunikácie logicko-logistickej pomôcky k zapamätaniu si termínu môžeme pristúpiť aj k rétorike, ktorá pozostáva z 8 znakov:

R –
É – ter (energia, emócia a efektivita v priestore)
T – ransport (transfer dát) + trpezlivosť
O – bjektivita + optimalizácia
R – ozum (racionalita)
I – nterpretácia (individuality)
K – ompliment (konflikt, kritika i kontrola)
A – mbícia (adresnosť)

Zober si z každého biznisu percento navždy

Znalci života odporúčajú v prípade trhu si z každého biznisu (v zmysle edukácie, činnosti a zážitku) pri vzdelávaní nezabudnúť zobrať akurát – svojich 10 percent. A spoločenskí protokolisti hovoria, že protokol je pojem evokujúci 3 hlavné obrazy: klietka (si zviazaný a viazaný bontónom a spoločenskými pravidlami), plachetnicu (ak zvládneš diplomaciu a v rámci nej aj protokol, tak dostaneš správny vietor do plachiet k oboplávaniu sveta) a pilník (pomyslenie na to, že každý človek má svoje „muchy“ a ostré hrany, ktoré stojí za to obrúsiť k lepšej komplexnej kvalite).

Veľakrát človek pri čiernej (neviditeľnej) ruke trhu ako aj pri regulácii štátom (biela viditeľná ruka) vníma i komunikačne náročné situácie, nepomerné, paradoxné i rozporuplné zložitosti. Cíti pri tom, že prichádza náročná chvíľa, kedy povedať niečo pekne, ale účinne a nekonfliktne, je problém a výzva súčasne.