EkonomikaPrieskumy a analýzy xa Publikované 17. novembra 2021 zobraziť celý profil

Priemerná ročná miera inflácie HICP – harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (vyjadrená zmenou priemeru harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v októbri 2021 hodnotu 2,3 %, čo je o 0,3 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v septembri 2021.

V októbri 2021 sa medziročná inflácia, porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v októbri 2021 oproti októbru 2020, zvýšila na hodnotu 4,4 %. V septembri 2021 bola jej hodnota 4,0 %. 

Medzimesačná hodnota harmonizovanej (HICP) inflácie v októbri 2021 bola 0,5 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu viac ako bola hodnota medzimesačnej HICP inflácie v októbri 2020. Na celkové zvýšenie medzimesačnej inflácie v októbri 2021 pôsobilo zvýšenie cien najmä v  nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: doprava, a to najmä pohonné hmoty (medzimesačné zvýšenie cien pohonných hmôt predstavovalo kladný príspevok 0,15 percentuálneho bodu z celkovej medzimesačnej inflácie 0,5 %), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,07 p. b.), rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,07 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,06 p. b.), nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácností (kladný príspevok 0,05 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,05 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,05 p. b.). V odbore potraviny a nealkoholické nápoje sa medzimesačne zvýšili ceny potravín (kladný príspevok 0,05 p. b.) a súčasne sa znížili ceny nealkoholických nápojov (záporný príspevok -0,04 p. b.), čo spolu predstavovalo príspevok 0,01 percentuálneho bodu z medzimesačnej inflácie.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky