DaneEkonomikaPrieskumy a analýzySlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 4. novembra 2020 zobraziť celý profil

Posledným dňom na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 bol 2. novembra 2020. V tejto lehote bolo potrebné daň aj zaplatiť. Do tohto dátumu boli zároveň firmy povinné zostaviť svoju účtovnú závierku, ktorá je prílohou daňového priznania.

K dnešnému dňu (4. novembra 2020) evidujeme 218 273 firiem, ktoré podali svoju účtovnú závierku za rok 2019. Z týchto účtovných závierok sme si všimli nasledovné zaujímavosti:

  • Medziročný nárast tržieb je vo výške 3,59% a dá sa predpokladať, že predstavuje vrchol ekonomického cyklu, vzhľadom na aktuálnu koronakrízu.
  • EBITDA mala ešte významnejší rastúci trend a vzrástla o 6,82%, čo značí o pozitívnom výsledku z prevádzkovej, resp. z hlavnej činnosti firiem.
  • Zisk už naopak zaznamenal mierny medziročný pokles o 0,84%, na čo mali významný vplyv hlavne vyššie odpisy, ktoré môžu indikovať vyššie investície firiem.
  • Daň z príjmov, ktorá predstavuje súčet splatnej dane a odloženej dane, zaznamenala medziročný pokles o 9,73%, teda o 254 mil. eur.

Vývoj dane z príjmov ovplyvňuje teda výška splatnej a odloženej dane z príjmov.

Zo zverejnených účtovných závierok za rok 2019 evidujeme výšku uhradenej splatnej dane z príjmu právnických osôb vo výške 2 626 542 172 eur. Za rok 2018 bola výška splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili svoju účtovnú závierku, vo výške 2 675 052 976 eur. Medziročná zmena splatnej dane tak predstavuje pokles o 48,5 mil. eur (– 1,8%). 

Pozrite si aj rebríček najväčších platcov splatnej dane z príjmu za rok 2019

Významnú úlohu na tomto medziročnom poklese dane z príjmov zohrala zároveň aj záporná hodnota odloženej dane z príjmov.

zdroj: Finstat