Digitálne platformyFinančná správaFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 16. marca 2018 zobraziť celý profil

Od 1.1.2018 sa novým spôsobom upravujú povinnosti daňovníkov, ktorí v Slovenskej republike vykonávajú činnosť prostredníctvom digitálnych platforiem, cez ktoré sa poskytujú služby prepravy a ubytovania. Zdaňovaniu digitálnych platforiem sa preto venovala aj Konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácií, keďže ponúkajú svoje ubytovacie kapacity aj prostredníctvom digitálnych platforiem.

Ako zdaňovať služby, ktoré ponúkam prostredníctvom digitálnych platforiem? Aj o tejto otázke rokovala Konzultačná rada prezidenta FS. Od začiatku roka platí novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje povinnosti daňovníkov prevádzkujúcich digitálne platformy v Slovenskej republike a tiež aj daňovníkov poskytujúcich služby prepravy a ubytovania cez tieto digitálne platformy. „Musíme si uvedomiť, že férovosť daňového systému je jedným zo základných predpokladov dobrého daňového systému, práve preto bolo potrebné venovať sa téme zdaňovania digitálnych platforiem,“ vysvetlil dôvody legislatívnej úpravy prezident finančnej správy František Imrecze.  

Od januára preto platí, že tzv. digitálne platformy si musia na Slovensku zaregistrovať stálu prevádzkareň.

V opačnom prípade sú totiž slovenské daňové subjekty, ktoré využívajú na sprostredkovanie predaja svojich služieb zahraničné digitálne platformy, povinné zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy.

„My však v žiadnom prípade nechceme, aby sa daňová povinnosť preniesla na tuzemských podnikateľov. Podnikli sme preto viaceré kroky na to, aby sme prevádzkovateľov digitálnych platforiem upozornili na ich povinnosti,“ informoval členov Konzultačnej rady prezident finančnej správy František Imrecze.

„Zaslali sme týmto subjektom priateľské upozornenia – softwarning, v ktorom sme ich upozornili na ich povinnosti a zároveň sme ich informovali, že ak si ako zahraničný prevádzkovateľ digitálnej platformy nesplnia povinnosť registrácie stálej prevádzkarne, správca dane ich zaregistruje z úradnej moci,“ doplnil prezident Imrecze. „Na naše softwarningové upozornenie nám už prišla aj jedna žiadosť o registráciu z Českej republiky, verím, že budú prichádzať aj ďalšie,“ doplnil prezident.  

Registrácia stálej prevádzkarne digitálnej platformy umožní, aby daňovníci poskytujúci prepravu alebo ubytovanie nemuseli zrážať daň z platieb za sprostredkovanie

„Chcem preto apelovať na naše daňové subjekty, ktoré takéto digitálne platformy využívajú na sprostredkovanie predaja svojich služieb, aby nám pomohli všetky identifikovať. My tie, ktoré takto spoločne identifikujeme, budeme môcť zaregistrovať a tým odpadne povinnosť zrážať daň z platieb za sprostredkovanie našim daňovým subjektom,“ vysvetlil prezident Imrecze.