Finančná správaPodnikanie xa Publikované 6. októbra 2018 zobraziť celý profil

Na elektronickú komunikáciu s finančnou správou je zaregistrovaných už 558 981 daňovníkov. Každý týždeň sa zaregistruje v priemere 2 000 daňovníkov. Finančná správa ale upozorňuje, že registráciu na elektronickú komunikáciu si nemožno zamieňať s registráciou pre potreby pridelenia DIČ (daňového identifikačného čísla).

Na elektronickú komunikáciu s finančnou správou sa zaregistrovalo už 558 981 daňovníkov

Finančná správa však identifikovala aj niekoľko prípadov, keď daňový subjekt požiadal o registráciu pre účely pridelenia DIČ a myslel si, že tým je zaregistrovaný aj na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Tieto dva procesy však nie sú totožné!
Daňové subjekty tak v niektorých prípadoch nerozlišujú registráciu používateľa elektronických služieb finančnej správy a osobnú návštevu úradu v prípade autorizácie prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní a samotnou registráciou na daňovom úrade pre potreby pridelenia DIČ.

Registrovať sa pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou je potrebné prostredníctvom portálu finančnej správy

Nejde o komplikovaný proces, finančná správa ho výrazne zjednodušila tým, že zjednotila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku. Osobná návšteva daňového úradu je tak naďalej povinná len v tom prípade, ak na elektronickú komunikáciu nechce daňový subjekt využívať elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), ale dohodu o elektronickom doručovaní.

Registráciou pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou sa stáva daňovník používateľom elektronických služieb finančnej správy a po autorizácii získa možnosť podávať dokumenty finančnej správe elektronicky, bez potreby návštevy daňového úradu.

Podnikateľovi, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, po začatí podnikania vzniká registračná alebo oznamovacia povinnosť voči úradom. Jedným z nich je aj daňový úrad a to pre účely pridelenia DIČ.

K registrácii daňových subjektov pre účely pridelenia DIČ môže dôjsť buď prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, alebo tak, že daňové subjekty vyplnia registračné tlačivo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ a odovzdajú ho na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Finančná správa opätovne upozorňuje, že od 1.júla 2018 majú povinnosť komunikovať elektronicky s finančnou správou už všetky fyzické osoby podnikatelia, nielen platitelia DPH a právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Zaregistrovať sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou prostredníctvom portálu finančnej správy je nevyhnutnosťou. Do začiatku októbra tak spravilo už 558 981 daňovníkov.

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti „Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov„.