PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 29. októbra 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa poskytuje na základe platnej legislatívy služby aj exekútorom, v súčasnosti ich využíva približne 377 exekútorských úradov. Ide o informácie o poberaní rôznych dávok a najmä dôchodkov na účely zrážok z nich a následného uspokojenia veriteľov.

Od januára do septembra tohto roku bolo cez webové rozhranie realizovaných 8,7 mil. dopytov na dlžníkov

Pri komplikovanejších podaniach, aj napriek moderným technológiám, sa prípady došetrujú a dáta sa verifikujú špecializovaným útvarom. Za uvedené obdobie bolo týmto spôsobom sprostredkovaných ďalších približne 1,1 mil. podaní.

Keďže zadlženosť obyvateľov Slovenska aj z radov poberateľov dávok Sociálnej poisťovne neustále narastá, Sociálna poisťovňa predpokladá, že objem služieb tohto charakteru bude aj naďalej narastať. Počet neukončených exekučných konaní vykazovaný súdmi k 30. septembru 2018 je 3,3 mil.
Za prvé tri štvrťroky tohto roka Sociálna poisťovňa vykonala spolu 325,6 tisíc exekučných zrážok z dôchodku.