17. júla 2018

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu technologicko-inovačných platforiem

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk. Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov Po ukončení hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného …

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu technologicko-inovačných platforiem Čítajte viac »

27. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ. Operačný program Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je …

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ. Operačný program Výskum a inovácie Čítajte viac »

27. júna 2018

Slovensko na Valnom zhromaždení IOTA prezentuje úspechy v oblasti digitalizácie procesov

Slovenská finančná správa skončila svoje predsedníctvo v Európskej organizácii daňových správ (IOTA).  Pri tejto príležitosti zorganizovala Valné zhromaždenie IOTA, na ktorom prezentuje svoje úspechy v oblasti digitalizácie procesov. Na konferencii tiež oficiálne odovzdala predsedníctvo v tejto medzinárodnej organizácii ďalšej finančnej správe – Belgicku. Slovenská finančná správa skončila svoje predsedníctvo v IOTA. Pri tejto príležitosti zorganizovala slovenská finančná správa 22. …

Slovensko na Valnom zhromaždení IOTA prezentuje úspechy v oblasti digitalizácie procesov Čítajte viac »

7. júna 2018

Líder v oblasti podnikateľského vzdelávania otvára svoje brány novým školám

Deviaty ročník Ceny Nadácie Orange priniesol nového víťaza v kategórii Vzdelávanie. Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko získala prvé miesto a to vďaka dlhoročnej a úspešnej práci v oblasti vzdelávania na Slovensku. Líder v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku teraz dáva jedinečnú príležitosť realizovať vzdelávacie programy, ktoré žiakom vytvárajú príležitosť na praktické vzdelávanie a pripravujú ich na trh práce. Vzdelávacia organizácia Junior Achievement …

Líder v oblasti podnikateľského vzdelávania otvára svoje brány novým školám Čítajte viac »

25. mája 2018

MH SR: Výzva na podporu projektov Smart City. Pozrite účely dotácie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Táto výzva podporí Smart City riešenia. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2018. Predmetom Schémy MH SR je poskytovanie pomoci de minimis vo forme dotácie určenej inovatívnym malým a stredným podnikom na vypracovanie …

MH SR: Výzva na podporu projektov Smart City. Pozrite účely dotácie Čítajte viac »

23. mája 2018

Hľadáme partnerov pre Mesto Trenčín v oblasti smart city riešení

Inovačná súťaž Ideas & Solutions realizovaná v rámci projektu OpenMaker úspešne napreduje ďalej. Po inovačných zadaniach od renomovaných výrobných firiem Volkswagen a Mondelez je novým zadávateľom zástupca verejného sektora. Mesto Trenčín hľadá partnerov pre dlhodobú spoluprácu v oblasti smart city riešení. Konkrétne Mesto Trenčín zverejnil inovačné zadania v troch témach, a to: SMART KINO HVIEZDA SMART HOME PRE SENIOROV SMART …

Hľadáme partnerov pre Mesto Trenčín v oblasti smart city riešení Čítajte viac »