EkonomikaFinančná správaTrendy a inovácie xa Publikované 27. júna 2018 zobraziť celý profil

Slovenská finančná správa skončila svoje predsedníctvo v Európskej organizácii daňových správ (IOTA).  Pri tejto príležitosti zorganizovala Valné zhromaždenie IOTA, na ktorom prezentuje svoje úspechy v oblasti digitalizácie procesov. Na konferencii tiež oficiálne odovzdala predsedníctvo v tejto medzinárodnej organizácii ďalšej finančnej správe – Belgicku.

Slovenská finančná správa skončila svoje predsedníctvo v IOTA. Pri tejto príležitosti zorganizovala slovenská finančná správa 22. Valné zhromaždenie IOTA. Témou bratislavskej konferencie je „From thinking digital to being digital“ („Nielen mysli digitálne, ale konaj digitálne“).

„Na konferencii sme nastolili otázku či naozaj myslíme digitálne. Bratislavská konferencia totiž predstavuje ideálnu príležitosť zdieľať najlepšie riešenia v oblasti digitalizácie, ktorej cieľom je zvyšovanie vnútornej efektivity finančných správ a zlepšovanie skúseností klientov – daňovníkov pri interakcii s finančnými správami. Slovenská finančná správa v tomto smere spravila za posledný päť rokov už relatívne veľa. Zaviedli sme viaceré kroky najmä v oblasti analytiky v boji proti daňovým podvodom na DPH, vybudovali sme spoľahlivý portál finančnej správy,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze.

„Ale prichádzame aj s ďalšími inovatívnymi riešeniami. Chceme napríklad využiť zavedenie umelej inteligencie do komunikácie s našimi klientami prostredníctvom Call centra finančnej správy – tzv. chatbot, čím vieme odľahčiť pracovníkov Call centra, ktorí sa tak môžu venovať zložitejším otázkam daňovníkov. Chceme tiež zaviesť automatické rozoznávanie hlasu pre písanie výstupov z miestnych zisťovaní na tablete, aby sme uľahčili prácu našim zamestnancom pri kontrolách. Zároveň pripravujeme projekt eKasa – online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu,“ vymenoval ďalšie plány v oblasti elektronizácie a digitalizácie prezident finančnej správy František Imrecze. Bratislavská konferencia má podľa neho prispieť k zrýchleniu plnej digitalizácie a vytvoreniu bezpapierovej finančnej správy.

„Musíme si vymieňať skúsenosti s tými najlepšími vo svete. Digitalizácia predstavuje obrovskú príležitosť pre daňové správy na to, aby si vymieňali informácie, zdieľali postupy a vďaka tomu mohli dosiahnuť ideálny stav férového zdaňovania. Slovensko vie byť aj v tejto oblasti lídrom, lebo sme už veľa urobili a máme sa čím pochváliť. Samozrejme, stále je pred nami ešte veľa práce, držme si palce,“povedal podpredseda vlády SR a minister financií Peter Kažimír. Zároveň pogratuloval za vedenie tejto medzinárodnej organizácie jej doterajšiemu prezidentovi – prezidentovi finančnej správy Františkovi Imreczemu.   

„Za posledný rok počas slovenského predsedníctva dosiahla IOTA veľké úspechy – nielen v manažmente IOTA, ale vôbec v riadení tejto medzinárodnej organizácie. Slovensko vďaka tomu dostalo príležitosť prezentovať svoje najlepšie skúsenosti, ktoré v oblasti daní dosiahlo. Daňovníci musia cítiť, že ich dane sú využívané a rozdeľované férovo. A o to musí usilovať každá daňová správa,“ povedal na konferencii výkonný tajomník IOTA Miguel Silva Pinto.

Valné zhromaždenie IOTA sa koná v dňoch 25.6. – 27.6.2018 v Bratislave

Ide o najväčšie medzinárodné podujatie, ktoré organizuje finančná správa v roku 2018. Na Valné zhromaždenie IOTA pricestovalo takmer 200 najvyšších predstaviteľov daňových správ zo 44 členských krajín IOTA.

Prezident finančnej správy František Imrecze sa stal prezidentom IOTA v júni 2017 v Kyjeve počas 21. zasadnutia Valného zhromaždenia IOTA. Na 22. Valnom zhromaždení v Bratislave oficiálne odovzdal predsedníctvo ďalšej zo 44 krajín IOTA – Belgicku.

Členské krajiny IOTA:

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavská republika, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika srbská, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Slovenská republika, Srbsko, Taliansko, Veľká Británia, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina.