Daňové poradenstvoFinančný manažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 1. marca 2019 zobraziť celý profil

Autor: Júlia Pšenková, odborníčka na mzdovú problematiku a lektorka
S účinnosťou od 1.1.2019 je  výška minimálnej mzdy nasledovná :

  • 520,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 2,989 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Minimálne mzdové nároky

Od 1.1.2019 platia nasledovné minimálne mzdové nároky:

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Od 01/2019 do 04/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 0,74725 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 20% minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v sobotu – dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov – najmenej 0,5978 eur na hodinu.

Od 05/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 1,4945 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 45% minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v sobotu – dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov – najmenej 1,34505 eur na hodinu.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Od 01/2019 do 04/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 1,4945 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 40% minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v nedeľu  – dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov ­- najmenej 1,1956 eur na hodinu

Od 05/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 2,9890 eur na hodinu.

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 90% minimálnej mzdyv eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je pravidelná práca v nedeľu – dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov – najmenej 2,6901 eur na hodinu.

Nočná práca

od 01/2019 do 04/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 0,8967 eur na hodinu.

Pri rizikovom zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 1,04615 eur.
Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 25% minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je prevažná práca v noci   – dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov – najmenej 0,74725 eur na hodinu.

Od 05/2019

Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 1,1956 eur na hodinu.

Pri rizikovom zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v eurách na hodinu – najmenej 1,4945 eur na hodinu.
Zamestnancovi patrí mzda za každú hodinu práce a najmenej 35% minimálnej mzdy v eurách na hodinu u zamestnávateľa, kde je prevažná práca v noci – dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo  pracovnej zmluve ak u zamestnávateľa nie je odborová organizácia a k 31.12. predchádzajúceho roka mal zamestnávateľ menej ako 20 zamestnancov – najmenej 1,04615 eur na hodinu.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon a neaktívna pohotovosť mimo pracovisko

Ich hodnota je 20% minimálnej mzdy – od 1.1.2019 najmenej 0,5978 € na hodinu.

Sociálne poistenie

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne  poistenie
Od 1.1.2019bude maximálny vymeriavací základ pre všetky fondy sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia, ktoré ostáva bez obmedzenia) 7 násobok priemernej mesačnej mzdy z roku 2017  a síce  6  678,00 €.

Maximálny denný vymeriavací základ pre dávku PN a náhradu príjmu

Od 1.1.2019  bude maximálny denný vymeriavací základ zamestnávateľa na účely výpočtu náhrady príjmu zamestnanca počas PN vo výške 62,7287 €.
Od 1.1.2019 bude maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu nemocenského 62,7288 €.

Suma mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou

Horná hranica príjmu v roku 2018  je  611,04 €

Horná hranica príjmu v roku 2019  je 639,18 €

Zdravotné poistenie

Suma mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou:

Horná hranica príjmu v roku 2018  je  611,04 €

Horná hranica príjmu v roku 2019  je 639,18 €

Daň zo závislej činnosti

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019 pri výpočte preddavkov na daň bude 328,12 eur mesačne
Daňový bonus na dieťa  bude v sume 22,17 eur na jedno dieťa mesačne.
Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti bude hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3021,36 eur, od základu dane nad 3021,36 eur bude sadzba dane 25%.

Zaujal vás tento článok? Pozývame Vás na školenie s lektorkou Júliou Pšenkovou na tému: Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov, kde sa naučíte ako správne uplatniť tieto informácie vo vašej práci


O autorovi:

Tento článok vznikol v spolupráci s CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.
Už 15 rokov pripravujeme odborné školenia pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov. Náš tím profesionálnych lektorov je zárukou, že potrebné informácie o zmenách legislatívy sa k vám dostanú včas a v zrozumiteľnej forme. Každé jedno odborné školenie vysielame aj naživo cez internet, aby ste sa k nám mohli pridať kdekoľvek na Slovensku.

Kontakt: www.cus.sk