EkonomikaObchod a službyPriemyselPrieskumy a analýzy xa Publikované 3. novembra 2021 zobraziť celý profil

Za poklesom hlavného ukazovateľa dôvery je výrazné zníženie optimizmu podnikateľov v priemysle, ktorí vyjadrili obavy najmä z očakávanej produkcie. Dôvera sa mierne znížila aj v stavebníctve, službách a u spotrebiteľov. Ľahko optimistickejší sú s blížiacim sa koncom roka a predvianočnými nákupmi len obchodníci.

So zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku bola v októbri 2021 aj celková ekonomická nálada podnikateľov a spotrebiteľov pesimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 3,1 bodu na hodnotu 97,0. Aj keď je aktuálna hodnota výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka, naďalej sa pohybuje pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 5,5 bodu).

V porovnaní s obdobím pred pandémiou prejavili vyššiu dôveru podnikatelia v priemysle, obchodníci a nepatrne aj v službách. Výrazne horšia ako v októbri 2019 bola nálada spotrebiteľov a zástupcov podnikajúcich v stavebníctve.

Hodnoty piatich čiastkových indikátorov sa vyjadrujú na stupnici v rozmedzí od -100 (maximálne pesimistické odpovede) do +100 (maximálne optimistické odpovede).

Medzi podnikateľmi v priemysle bola dôvera v októbri najnižšia od februára tohto roka. Indikátor dôvery v priemyslepoklesol o 5,4 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -4,7 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil pokles objednávok, rast zásob a aj pokles očakávanej produkcie. Za najväčší problém obmedzujúci rast priemyselnej produkcie najviac podnikateľov uviedlo nedostatok výrobných zariadení a surovín.

Po dvojmesačnom raste klesol v októbri indikátor dôvery v službách o 2,4 p. b. na 11,3. Vývoj bol ovplyvnený pesimistickejšími hodnoteniami podnikateľskej situácie a najmä dopytu za posledné tri mesiace. Očakávaný dopyt hodnotili respondenti mierne pozitívnejšie a to aj napriek sprísňujúcim sa pravidlám, ktoré najviac obmedzujú podnikanie v službách. Vyšší dopyt však očakávajú najviac v obchodných, vedeckých a technických činnostiach, ale s blížiacim sa koncom roka aj v doprave a skladovaní. Zníženie záujmu o svoje služby očakávajú ubytovacie a stravovacie služby a najmä subjekty v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Článok pokračuje pod reklamou

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa zhoršuje postupne už tretí mesiac za sebou. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 1,8 bodu na hodnotu -22,0. Aktuálny výsledok ostal pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 2,5 bodu). Spotrebitelia vyjadrili mierne pesimistickejšie očakávania vývoja nezamestnanosti a celkovej hospodárskej situácie, ako aj finančnej situácie domácnosti a úspor. Najväčšie obavy za posledných desať rokov prejavili spotrebitelia zo zvýšených cien, teda z očakávanej a doterajšej inflácie.

Indikátor dôvery v obchode v októbri 2021 rástol iba veľmi mierne na hodnotu 27,0 (o 1,3 p. b.). Podnikatelia hodnotia súčasnú situáciu za primeranú, ale vzhľadom k očakávaným prísnejším opatreniam v súvislosti s nastávajúcou ďalšou vlnou pandémie a tiež rastúcim cenám energií sú opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

V októbri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -14,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9,5 bodu.

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dynamických zmien v náladách podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo pandémie COVID-19 ŠÚ SR od januára 2021 zmenil indikátor ekonomického sentimentu z trojmesačného kĺzavého priemeru na mesačnú formu. Očakávania a nálady ŠÚ SR zisťuje mesačne u podnikateľov v štyroch ekonomických oblastiach (v priemysle, stavebníctve, obchode, službách) a u spotrebiteľov.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky