EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 29. júla 2022 zobraziť celý profil

Dôvera slovenských podnikateľov a spotrebiteľov klesla v júli 2022 druhý mesiac po sebe. Súhrnn sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu sa znížil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,7 bodu, aktuálna hodnota dosiahla 96,8.

Najviac klesá dôvera podnikateľov v službách

K poklesu dôvery došlo v troch zo štyroch sledovaných odvetví a tiež u spotrebiteľov. Najvýraznejšie klesla, už druhý mesiac po sebe, dôvera podnikateľov v službách. Znížila sa však aj v obchode a mierne tiež v priemysle. Naopak, pomerne výrazný nárast optimizmu sa prejavil v stavebníctve.

Aktuálna hodnota IES bola pesimistickejšia aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď klesla o 4 body. Zvýšilo sa aj zaostávanie za dlhodobým priemerom. Kým v júni to bolo o 3 body, v júli klesla až o 5,7 bodu pod dlhodobý priemer.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Rovnaká metodika pre všetky krajiny

Hodnota  IES predstavuje vážený aritmetický priemer piatich čiastkových indikátorov dôvery, najväčší vplyv má indikátor dôvery v priemysle (40 %), nasleduje indikátor dôvery v službách (30 %), v stavebníctve (5 %), v obchode (5 %) a spotrebiteľský indikátor dôvery (20 %). Prieskum je koordinovaný Európskou komisiou a vo všetkých členských štátoch EÚ má rovnakú metodiku. Detaily k piatim čiastkovým indikátorom dôvery sú uvedené v osobitnej informatívnej správe.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia


Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.