eKasaEkonomikaFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 2. januára 2020 zobraziť celý profil

Dňa 31. decembra 2019 skončila výnimka pre neudeľovanie pokút za neevidovanie tržieb prostredníctvom systému eKasa. Od 1.januára 2020 musia podnikatelia evidovať tržby už len prostredníctvom systému eKasa. Finančná správa bude na plnenie zákonných povinností dohliadať. Systém finančnej správy eKasa funguje od apríla 2019 korektne a bez akýchkoľvek obmedzení. 

Podnikatelia, ktorí ešte eKasu nemajú, musia počítať s následkami

Od 1. januára 2020 môže finančná správa v zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (Zákon č. 289/2008 Z. z.) udeľovať pokuty za neevidovanie tržieb v systéme eKasa. Minimálna pokuta je 330 eur, vyšplhať sa však môže až na 20 000 eur, hrozí aj strata živnostenského oprávnenia.

Finančná správa eviduje, že niektorí podnikatelia začnú svoje podnikanie až neskôr v januári, resp. budú niektoré prevádzky z dôvodu dovoleniek a inventúr začiatkom januára zatvorené

V takom prípade si musia podnikatelia eKasu zriadiť do termínu otvorenia a nemusí sa tak stať hneď k 1.januáru. Každopádne platí, že podnikateľ, ktorý bude od 1. januára 2020 prijímať tržbu, musí ju zaevidovať už iba cez systém eKasa (t.j. prostredníctvom online registračnej pokladnice „ORP“ alebo virtuálnej registračnej pokladnice „VRP“ ).  

Aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa už 181 976 pokladníc

To predstavuje 89% z celkového počtu aktívnych klasických pokladníc spred apríla 2019 (pred spustením eKasy bolo aktívnych 205 000 pokladníc). Z nepripojených pokladníc môže ísť v niektorých prípadoch aj o sezónnych podnikateľov, ktorí pokladnicu v súčasnosti nevyužívajú, a preto stačí, ak sa pripoja až v čase, keď začnú evidovať tržby.

Pripojené pokladnice vydajú denne už viac ako 7 mil. pokladničných dokladov, ktoré finančná správa dokáže bez problémov prijať. Systém finančnej správy funguje korektne a bez akýchkoľvek obmedzení.

zdroj: FS SR