DopravaEkonomikaKoronavírus COVID-19Slovensko xa Publikované 16. marca 2020 zobraziť celý profil

Od dnešného dňa platia ďalšie opatrenia, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prijalo v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č 113/2020.

Z tohto dôvodu budú nasledujúcich 14 dní uzavreté prevádzky

  • pracovísk emisnej kontroly,
  • pracovísk kontrol originality,
  • pracovísk montáže plynových zariadení,
  • technických služieb,
  • autoškôl,
  • prevádzkovateľov školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.

V zozname povolených prevádzok a služieb nefigurujú taxislužby, ktoré majú byť od platnosti tohto opatrenia, teda od 6:00 dnešného dňa, pozastavené.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR už v tejto súvislosti kontaktovalo orgány krízového riadenia s cieľom objasniť a prípadne upraviť postavenie taxislužieb, avšak do prípadného udelenia výnimky musia byť taxislužby pozastavené.

Verejnosť upozorňujeme, že sú skrátené úradné hodiny okresných úradov a vstup do ich priestorov je povolený len s rúškom. Upravené úradné hodiny platia aj v podateľni MDV SR. V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku budú stránkové hodiny v dňoch 16. marca – 27. marca 2020 pre verejnosť obmedzené na čas od 9:00 do 12:00 hod.

Zároveň vyzývame občanov, aby v komunikácii s ministerstvom používali dostupné elektronické prostriedky.

zdroj: MDV SR