EkonomikaManažmentSlovensko xa Publikované 21. júna 2018 zobraziť celý profil

Odpočet plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, deklarácia ich záväzkov a podpis memoranda o vstupe nových členov boli hlavnými bodmi stretnutia predstaviteľov Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR v Bratislave.

Členská základňa Digitálnej koalície sa rozšírila o 15 nových členov. Ich celkový počet je tak v súčasnosti 52. Na zasadnutí sa zúčastnili aj predseda vlády Peter Pellegrini a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Ministerstvo hospodárstva zastupoval štátny tajomník Rastislav Chovanec.

Diskutovalo sa aj o nevyhnutných potrebách zmien vo vzdelávaní v oblasti IT. Zástupcovia škôl počas zasadnutia zdôraznili potrebu zmien vo vzdelávaní na stredných odborných školách v skupine odborov informačno-komunikačných technológií, a to so zameraním na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov.

„Pre MH SR je kľúčové, aby naše firmy mali dostatok pracovnej sily, ktorá bude schopná zvládnuť transformáciu na digitálnu éru. Aj preto sme pripravili Akčný plán Inteligentného priemyslu, ktorý vytvára základný  predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky, ktorá reaguje na digitalizáciu priemyslu s využitím inovácií a nových technológií,“ uviedol Rastislav Chovanec.

Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora

Svoje členské záväzky deklarovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovak Telekom, Aliter Technologies, Atos  Slovakia, SPŠ Dopravná v Trnave, SOŠ Technická v Rožňave, SPŠE v Košiciach, SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici, SOŠ v Handlovej, nezisková organizácia EDULAB, občianske združenie Learn2Code, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých, SOVA Digital, a.s., Asociácia Stredných odborných škôl a PC Revue. Každý člen vstupuje do Digitálnej koalície s konkrétnymi a merateľnými záväzkami.

Viac informácií nájdete na ich webstránke => www.digitalnakoalicia.sk