PR správy xa Publikované 7. júla 2023 zobraziť celý profil

Patríte medzi úspešných podnikateľov a pritom sa sotva dohovoríte anglicky? Možno si vravíte, že pre váš úspech angličtina podstatná nie je, veď vaši klienti sú len na Slovensku. V okamihu, kedy o vás prejavia záujem aj za hranicami, však prídete na to, že biznis sa bez angličtiny robiť nedá. Samozrejme, ak nechcete stagnovať.

Preto ak mierite vyššie, je čas si angličtinu dobre osvojiť. Platí to pre konateľov a majiteľov firiem, ako aj pre vedúcich pracovníkov a radových zamestnancov. Vysvetlíme vám, prečo angličtinu potrebujete, stačí na to 5 jednoduchých dôvodov.

Medzinárodná komunikácia

Angličtina je jedným z najrozšírenejších jazykov vo svete a považuje sa za medzinárodný jazyk obchodu. Podnikatelia a ich zamestnanci môžu komunikovať s obchodnými partnermi, zákazníkmi a kolegami z rôznych krajín, čím sa otvárajú nové obchodné príležitosti a možnosti rozšíriť sieť kontaktov.

Lepší prístup k informáciám a vzdelávaniu

Väčšina obchodných materiálov, dokumentácií, internetových zdrojov, odborných publikácií a štúdií je dostupná v angličtine. Ovládanie angličtiny umožňuje podnikateľom získať prístup k najnovším trendom, technológiám a informáciám v ich odvetví, čo môže posilniť konkurenčnú výhodu a inovačný potenciál. Firmám sa tiež oplatí investovať do zahraničných kurzov pre svojich zamestnancov, ktoré sú bohatšie na poznatky a najnovšie zistenia, a tie sú vždy vedené v anglickom jazyku.

Globálny trh a nové partnerstvá

Angličtina je často používaným jazykom v obchodnom prostredí. Vďaka schopnosti komunikovať po anglicky môžu podniky expandovať na medzinárodný trh a rozprávať sa s potenciálnymi zákazníkmi, obchodnými partnermi a investormi z rôznych krajín. Tým sa zvyšuje prístup k novým trhom a možnosti rastu podnikania.

Získanie konkurenčnej výhody

V mnohých krajinách je angličtina povinným jazykom vzdelávania a napriek tomu podnikatelia ovládajú angličtinu len na základnej úrovni. Typickým príkladom je aj Slovensko.  Mnoho našich úspešných lokálnych firiem tak prichádza o veľa príležitostí, ak svoje produkty a služby ponúka len doma, pretože nie sú schopní sa dohovoriť anglicky. Ovládanie angličtiny na vyššej úrovni dáva biznismenom a podnikateľom konkurenčnú výhodu v komunikácii, rokovaniach a presviedčaní zákazníkov či investorov, čo môže viesť k lepším obchodným príležitostiam a výsledkom.

Spolupráca a tím

Vo svete s rôznorodými kultúrami a jazykmi je angličtina často spoločným jazykom pre medzinárodné tímy a projekty. Ovládanie angličtiny umožňuje podnikateľom efektívne komunikovať s členmi tímu, riadiť projekty a viesť zahraničné pobočky. Nenechajte sa zastaviť hranicami a svojich odborníkov si hľadajte aj v zahraničí – keď ich zamestnáte, angličtina sa stane vaším primárnym dorozumievacím jazykom.

Ako začať? Konatelia a majitelia firiem by mali ísť príkladom a zdokonaliť si jazyk na patričnú úroveň. Konverzácie v angličtine môžete absolvovať v kvalitnej akreditovanej jazykovej škole. Jednou z nich je bratislavská jazyková škola Volis Academy, ktorá ponúka aj online kurz angličtiny pre všetkých, ktorí nestíhajú, alebo bývajú ďalej od hlavného mesta. Tí môžu svoje hodiny absolvovať cez Skype, Teams alebo Zoom. 

Volis Academy sa jazykovému vzdelávaniu venuje už od roku 2007 a organizuje kurzy pre dospelých aj deti vo viacerých svetových jazykoch. Realizuje tiež kurzy pre národné i nadnárodné korporácie, či už pre celé kolektívy, alebo jednotlivých členov firiem. Cieľom je každého účastníka naučiť myslieť v cudzom jazyku a nenútiť ho bifľovať sa naspamäť slovíčka či gramatiku. Škola pripravuje ľudí na používanie cudzieho jazyka v praxi. Je to skvelá možnosť pre firmy, ako zabezpečiť aj svojim zamestnancom jazykové vzdelanie. Veľmi efektívne sú pre nich napríklad kurzy Business English, zamerané na jazyk v oblasti obchodu a podnikania.