EkonomikaManažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 22. januára 2020 zobraziť celý profil

Rok 2020 sa bude niesť na vlne nárastu platobnej neschopnosti v podnikateľskej sfére. Podľa analýzy spoločností Euler Hermes a Allianz sa má globálny index insolvencií v tomto roku zvýšiť o 6 %.  
Štúdia, ktorá pokrýva 44 krajín, tvoriacich 87 % svetového HDP,  ukázala, že platobná neschopnosť firiem kontinuálne rastie už niekoľko rokov po sebe. Pre rok 2019 bol zaznamenaný 9 percentný rast insolvencií.

Experti Euler Hermes zároveň identifikovali pretrvávajúcu vysokú mieru zlyhaní veľkých spoločností – s obratom nad 50 miliónov EUR – šlo o 249 prípadov insolvencií v celkovej hodnote obratu viac ako 145 miliárd EUR v prvom až treťom kvartáli 2019. Kritickými sektormi boli najmä stavebníctvo v Ázii; energetika a maloobchod v Severnej Amerike a maloobchod a sektor služieb v západnej Európe.
„Globálny nárast insolvencí v roku 2020 ovplyvní niekoľko faktorov. Dlhodobo mierne tempo hospodárskeho rastu najmä vo vyspelých ekonomikách, oneskorené účinky obchodných sporov, politické neistoty, nárast vstupných nákladov alebo sociálne napätie budú udržiavať firmy pod tlakom,“ uviedol Peter Mucina riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Čo sa týka Slovenska, insolvencie u nás majú medziročne vzrásť až o 12 %. Odborníci Euler Hermes za tým vidia najmä zmeny v legislatíve uskutočnené v roku 2017, ktoré naďalej zvyšujú počty úpadkov drobných živnostníkov, resp. osobných bankrotov. V súčasnosti predstavujú viac ako 80% z celkového počtu insolvencií na Slovensku.

Insolvencie v roku 2020 (medziročná zmena v %)

Zdroje: národné štatistiky, Solunion, prieskum spoločností Euler Hermes a Allianz

Experti spoločností Euler Hermes a Allianz predpokladajú, že v roku 2020 porastie platobná neschopnosť v štyroch z piatich krajín, pričom výnimkou majú byť Brazília, Maďarsko (obe po – 3% r/r) a tiež Litva a Grécko (zhodne – 2% r/r), kde má dôjsť k jej zníženiu. V krajinách ako Francúzsko, Nový Zéland, Poľsko, Nórsko a Luxembursko nemá prísť k medziročnej zmene. V ostatných sledovaných krajinách sa očakáva nárast a výsledkom má byť, že každá druhá krajina zaregistruje v roku 2020 viac insolvencií ako pred finančnou krízou.

Mapa prehrievania insolvencí v roku 2020

Zdroje: národné štatistiky, Solunion, prieskum spoločností Euler Hermes a Allianz

„Celkovo vzaté, tento výhľad vo vývoji insolvencií  si vyžaduje väčšiu selektivitu a preventívne kroky v oblasti riadenia pohľadávok jednotlivých firiem,“ skonštatoval Peter Mucina. Odporúča tiež dôkladne monitorovať obchodné spory a iné politické a s politikou súvisiace riziká, ktoré budú po celý rok 2020 spôsobovať vysokú mieru neistoty.
Viac informácií na: https://www.eulerhermes.com/sk_SK/o-nas/najnovsie-spravy/aj-v-roku-2020-bude-platobna-neschopnost-firiem-rast.html

 


O spoločnosti 

Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. S viac ako 100 ročnými skúsenosťami spoločnosť ponúka B2B klientom (business-to-business) finančné služby s cieľom podporovať ich cash flow a správu obchodných pohľadávok.
Jej proprietárna inteligentná sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch, ktoré predstavujú 92 % svetového HDP. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s 6,050+ zamestnancami. Euler Hermes je členom skupiny Allianz, vedená na burze Euronext v Paríži (ELE.PA), hodnotená AA od agentúry Standard & Poor´s. Spoločnosť v roku 2018 vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,7 miliardy € a historicky najvyššie portfólio pohľadávok na úrovni 2 miliárd €.
Ďalšie informácie na: www.eulerhermes.sk, LinkedIn