EkonomikaPodnikaniePrávo a legislatívaPrieskumy a analýzy xa Publikované 17. októbra 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne od roku 1999 organizuje každý rok dotazníkový prieskum, v ktorom majú manažmenty firiem možnosť vyjadriť sa k očakávanému vývoju svojich spoločností i slovenskej ekonomiky ako celku v bežnom a nasledujúcom roku.

Svojimi odpoveďami v ankete manažéri zároveň monitorujú podnikateľské prostredie, hospodársku politiku vlády a identifikujú riziká pre podnikateľskú činnosť vrátane rizík v podnikaní na trhu Európskej únie. Aj tohtoročný dotazník mapuje oblasť využívania eurofondov a získava názory podnikateľov na problémy v eurozóne a na pôsobenie eura v Slovenskej republike a tiež problematiku nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Otázky zamerané na vysoké ceny

Tento rok sa namiesto otázok týkajúcich sa ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19 zaradili aktuálne otázky o vplyve extrémneho zvýšenia miery inflácie (hlavne cien energií) na podnikanie. Prezentované názory a očakávania po spracovaní môžu efektívne slúžiť pri formulovaní strategických zámerov SOPK a návrhov relevantným inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Článok pokračuje pod reklamou

Tieto očakávania hospodárskej sféry budú po spracovaní analýzy zverejnené, tak ako v predošlých rokoch, v publikácii Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2023. Výsledky analýzy budú tiež koncom januára 2023 prezentované na odbornej konferencii za účasti podnikateľských subjektov, predstaviteľov vlády, Národnej banky Slovenska, štátnych orgánov a verejnej správy a následne publikované v komorovom mesačníku SOPK Obchod Priemysel Hospodárstvo a na web stránke SOPK.

Dotazník vyplníte online

Podporte zámer SOPK poskytnúť podnikateľskej sfére erudované informácie a svojimi odpoveďami prispejete k vytvoreniu zdroja poznatkov na riešenie problémov ekonomiky v Slovenskej republike. Na spracovanie fundovanej analýzy je preto dôležitá aj dostatočná vzorka respondentov.

Dotazník je možné vyplniť do 30. novembra 2022 elektronicky na adrese: https://forms.gle/9k916SyaCXnghJcs7 

Zdroj: SOPK / úprava redakcia