EkonomikaPodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 3. októbra 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa opäť pripravuje sériu bezplatných poradenských seminárov pre zamestnávateľov, ktoré budú v októbri a v novembri 2019. Na stretnutiach sa zamestnávatelia dozvedia o najčastejších chybách, ktorých sa dopúšťajú pri platení poistného a oznamovaní údajov, ale aj to, ako im predchádzať a vyhnúť sa problémom v budúcnosti.

Sociálna poisťovňa len v septembri 2019 musela upozorniť 8 362 zamestnávateľov na neodovzdané mesačné výkazy (za júl)

Ďalším problémom je chybovosť v odovzdaných mesačných výkazoch poistného. Za prvý polrok 2019 ich bolo 129 459, čo je výrazne viac ako v porovnateľnom období predošlého roka, keď ich zamestnanci Sociálnej poisťovne museli opraviť 93 498. Tieto chyby spôsobujú Sociálnej poisťovni výraznú administratívnu záťaž pri ich dodatočnom odstraňovaní a stávajú sa problémom pre zamestnávateľov alebo aj ich zamestnancov do budúcnosti.

Semináre budú preto zamerané na vysvetlenie najčastejších chýb v komunikácii so Sociálnou poisťovňou a ako im predchádzať – najmä pri registrovaní zamestnancov a „dohodárov“, pri práci s mesačnými výkazmi a platení poistného alebo pri práci s evidenčnými listami dôchodkového poistenia.

Zamestnávatelia si na stretnutiach budú môcť prediskutovať aj nadchádzajúce zmeny v sociálnom poistení, ale aj ďalšie otázky, ktoré považujú za dôležité.
Konkrétne miesta a termíny postupne zverejňujeme na webovej stránke podľa pobočiek Sociálnej poisťovne tu: SEMINÁRE PRE ZAMESTNÁVATEĽOV V POBOČKÁCH SP (Miesta a termíny).

Vzhľadom na záujem o semináre organizované Sociálnou poisťovňou a kapacitné možnosti odporúčame záujemcom, aby sa na seminár prihlásili vopred vo svojej pobočke podľa inštrukcií v pozvánkach.