Duševné vlastníctvoPodnikaniePrávo a legislatívaZaujímavosti xa Publikované 18. mája 2021 zobraziť celý profil

Vyrábate úspešný produkt už niekoľko rokov a zrazu si všimnete, že tržby klesajú. Začnete pátrať a zistíte, že  si váš bývalý zamestnanec otvoril firmu a ponúka tovar / službu s veľmi podobnou značkou tej vašej.

Práve ochrana produktov/služieb ochrannou známkou vás proti takýmto praktikám zásadne ochráni

Vašu značku si viete jednoducho a efektívne chrániť. Navyše je dokázané, že firmy s ochrannou známkou majú vyššiu hodnotu, rýchlejší rast a zákazníci sú ochotní kupovať ich tovar, aj keď je o 12 % drahší oproti konkurencii.

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v tomto kontexte ponúka úplne bez úhrady výkon auditu alebo prediagnostiky priemyselných práv.  Prediagnostika vám pomôže zanalyzovať situáciu vo firme, oboznámi vás s možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorní na možné dopady nekalosúťažného konania, poskytne vám objektívne odporúčania a oboznámi vás aj s inými stratégiami (defenzívne zverejnenie, utajenie  a pod.). 

Úrad poskytuje audit pre malé a stredné podniky. Našou snahou je, aby si malé a stredné podniky lepšie ochránili svoje tovary, služby a inovácie. Ochranu duševného vlastníctva síce často považujú za nákladnú a administratívne náročnú, ale to tak zďaleka nemusí byť, odhliadnuc od faktu, že im to môže zvýšiť hodnotu firmy o 20 až 50%,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Hlavné výhody pre podnik:

  • získanie znalostí z oblasti priemyselného vlastníctva (vynálezy, ochranné známky, úžitkové vzory, dizajny a ich význam pre podnikanie);
  • pochopenie hodnoty a významu priemyselného vlastníctva ;
  • pripravenosť firmy čeliť nekalej súťaži;
  • zvýšenie základného imania firmy;
  • objektívne odporúčania (konkrétne výhody „šité na mieru“ pre danú firmu);
  • pomoc s registráciou práv duševného vlastníctva.

Po dohode s Európskou komisiou môže Úrad priemyselného vlastníctva SR po prediagnostike udeľovať vouchre na právne a patentové služby až do výšky  2 500 eur. Uvedená nová služba je nástrojom, ktorý malým a stredným podnikom pomôže v úspešnejšom presadení sa na trhu.

zdroj: TASR / úprava: redakcia