DopravaEkonomikaKoronavírus COVID-19 xa Publikované 12. marca 2021 zobraziť celý profil

Taxislužby, autoškoly, školiace strediská, ale aj pravidelná osobná doprava a nákladná cestná doprava by mohli byť podporené schémou pomoci.

Počítal s tým návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Tento návrh však vládny kabinet v piatok odložil. Hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf pre TASR priblížil, že dôvodom je skutočnosť, že na piatkovom zasadnutí vlády sa majú prerokovávať len body, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet.

Cieľom návrhu zákona bolo vytvoriť legislatívny rámec na tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ ministerstvom

Tieto schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestnej dopravy a zníženie negatívnych dosahov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zabezpečiť sa tak mala čiastočná kompenzácia pre jednotlivé subjekty v cestnej doprave. MDV predložilo k právnej úprave aj návrh na skrátené legislatívne konanie.

Rezort dopravy v dôvodovej správe konštatuje, že opatrenia prijaté Slovenskou republikou vo vzťahu k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 majú zásadný vplyv na fungovanie služieb v oblasti cestnej dopravy. „Nielen zákaz a značné obmedzenia v tomto segmente, ale aj nezáujem o využívanie pravidelnej osobnej dopravy, taxislužieb a podobne prispievajú k značnej strate príjmov dotknutých jednotlivcov, ale aj celých spoločností podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy,“ upozornilo MDV.

Článok pokračuje pod reklamou

Ministerstvo zároveň priblížilo, že vzhľadom na prijaté opatrenia nebolo možné sústavne počas trvania pandémie vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Legislatívnou úpravou sa má preto zároveň zabezpečiť, aby lehota na trvanie vodičského kurzu počas krízovej situácie neplynula. V oblasti kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku sa má podľa návrhu zaviesť možnosť absolvovania predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v rozsahu 100 % formou tzv. e-learningu.

Počas krízovej situácie súčasne dochádzalo k viacerým žiadostiam zo strany dopravcov

Ktorí prevádzkujú medzinárodné linky, o pozastavenie určitého spoja alebo spojov v medzinárodnej autobusovej doprave z dôvodu nízkeho vyťaženia alebo nezáujmu cestujúcich. Po novom tak malo byť možné medzinárodnú linku, respektíve linky pozastaviť a následne na žiadosť dopravcu opäť obnoviť. Návrhom zákona sa tiež mali predĺžiť niektoré zákonné lehoty ako pomoc pre podnikateľov počas krízy.

Návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2021, rozpočtovo zabezpečený v rámci rozpočtu verejnej správy na rok 2021 v kapitole všeobecná pokladničná správa. MDV v materiáli uvádza, že toto opatrenie by malo mať vplyv na výdavky verejnej správy v objeme 100 miliónov eur.

Vzhľadom na to, že nie je možné predpokladať vývoj pandémie, chcel rezort dopravy v prípade potreby rokovať s Ministerstvom financií SR o úprave limitu výdavkov ministerstva na rok 2021.

ČÍTAJTE AJ: Podnikatelia postrehli predlžovanie termínov pomoci, ktoré poskytuje ministerstvo dopravy. Tu je ich reakcia

zdroj: TASR / úprava: redakcia