Cestovný ruchDopravaEkonomikaFinancieKoronavírus COVID-19 xa Publikované 9. februára 2021 zobraziť celý profil

Kontaktovali nás podnikatelia, ktorí postrehli zmeny v termínoch uvádzané pri schéme pomoci „de minimis“ pre cestovný ruch. Jedná sa o termíny zverejňované priamo na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Oslovili sme ministerstvo, aby sa k zmenám vyjadrilo a uviedlo tak informácie okolo štátnej pomoci na pravú mieru.

Opýtali sme sa ministerstva: Na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR / schéma pomoci / sa uvádzajú informácie, kde sa postupne menia pravidlá. Je to podľa ministerstva seriózne voči podnikateľom, ktorí potrebujú bezodkladne štátnu pomoc?

Podnikatelskecentrum.sk informuje hovorca Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Mgr.Mgr. Ivan Rudolf.

Na úvod je potrebné vysvetliť, že lehota sa nepredĺžila, stále platí, že MDV SR má na posúdenie žiadosti 30 pracovných dní a na vyplatenie peňazí ďalších 30 pracovných dní,“ upozorňuje Rudolf. 

Článok pokračuje pod reklamou

Lehota vybavenia sa môže predĺžiť iba v prípade, ak žiadosť nie je úplná

V záujme MDV je pomôcť všetkým oprávneným žiadateľom o pomoc, preto v prípade, ak nemajú správne vyplnenú žiadosť, alebo ich podanie nie je kompletné, sú vyzvaní, aby svoje podanie doplnili do piatich pracovných dní. Potom plynie lehota 30 pracovných dní na opätovné posúdenie žiadosti,“ pokračuje hovorca.

Žiadateľov o príspevok zo schémy pomoci „de minimis“ v ich záujme prosíme, aby si pred podávaním žiadosti cez portál Slovensko.sk pripravili a skontrolovali všetky doklady. MDV, aby proces vypĺňania žiadosti maximálne zjednodušilo, pripravilo pre žiadateľov návod (písomný aj videonávod), zároveň na stránke ministerstva sme zverejnili tzv. Checklist, podľa ktorého môžu žiadatelia skontrolovať svoju žiadosť. Vyhnú sa tak zbytočnému predlžovaniu posudzovania svojej žiadosti a peniaze sa k nim dostanú skôr. Chceme tiež podotknúť, že administratíva pri vypĺňaní a zhromažďovaní podkladov nie je náročná, 84% opýtaných žiadateľov tvrdí, že vyplnenie žiadosti im trvalo menej ako hodinu,“ doplnil.

zdroj: mindop.sk/cestovnyruch
zdroj: mindop.sk/cestovnyruch

MDV SR si uvedomuje, v akej ťažkej situácii sa podnikatelia v segmente cestovného ruchu nachádzajú, musíme však pri posudzovaní žiadostí postupovať precízne, pripomíname, že nakladáme s verejnými financiami a nemôžeme si dovoliť chyby, ktoré by viedli k neoprávnenému čerpaniu.

Práve s cieľom zrýchliť kontrolu a posudzovanie žiadostí sme prijali 20 brigádnikov, aj vďaka nim je denne skontrolovaných a posúdených cca 150 žiadostí. Priemerne sa nám darí vybavovať žiadosti za 40 dní. Pandémia koronavírusu však ovplyvnila aj našu prácu, vzhľadom na fakt, že schvaľovanie žiadostí nie je možné vykonávať z domu, hodnotitelia musia žiadosti fyzicky spracovávať na ministerstve. Bohužiaľ, aj naši pracovníci boli chorí, čo ovplyvnilo kapacity a spomalilo vybavovanie žiadostí v určitých prípadoch,“ uzatvára Rudolf.

Video návod k téme: Ako správne vyplniť žiadosť v cestovnom ruchu