E-shopyKontrolyPodnikanie xa Publikované 16. januára 2023 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uskutočnila v minulom roku celoslovenskú kontrolnú akciu na prítomnosť škodlivých chemických látok v hračkách. Ochrana detí je každoročne jednou z prioritných úloh SOI v oblasti bezpečnosti výrobkov.

Cieľom preto bola kontrola bezpečnosti na možný nadlimitný obsah chemických látok škodlivých pre ľudské zdravie, ktoré sú v hračkách zakázané alebo prísne limitované.

Kontrolovali predajne, aj e-shopy

Hračky uvedené na trh musia spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky stanovené zákonom o bezpečnosti hračiek počas výrobcom predpokladaného obdobia ich používania, uvádza SOI.

SOI celkovo skontrolovala 101 kamenných prevádzok a nedostatky zistila v 26 prevádzkach, čo predstavuje 25,74 %. Zároveň bolo skontrolovaných aj 9 internetových obchodov, ktoré hračky ponúkali, pričom nedostatky boli zistené v 1 prípade, čo prestavuje 11,1%.

Spolu inšpektori prekontrolovali 1 401 druhov hračiek. Najčastejšími formálnymi nedostatkami bolo chýbajúce alebo nesprávne označenie CE, neoznačenie výrobcom a jeho adresou, neoznačenie dovozcom a jeho adresou, chýbajúce identifikačné údaje hračky.

Článok pokračuje pod reklamou

V dvoch prípadoch vyšlo, že hračky boli klasifikované ako nebezpečné výrobky. Jedna hračka nevyhovela skúškam na nadlimitný obsah ftalátov, ktoré sú toxické pre reprodukčný systém. Druhá hračka (Chytrá modelína WIKY 50g) nevyhovela skúškam na nadlimitný obsah bóru. Bór môže spôsobiť alergické reakcie, podráždenie slizníc a pri požití aj kŕče, zvracanie alebo hnačky.

V kontrolách budú pokračovať

SOI informuje, že svojimi aktivitami každoročne zisťuje veľké množstvo nebezpečných hračiek a preto v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti detí, bude v budúcnosti aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť kontrolám hračiek na prítomnosť zdraviu škodlivých chemických látok.

Zdroj: SOI / úprava redakcia

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.