EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 12. apríla 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa oznamuje, že po odstránení technických problémov zapríčinených včerajším výpadkom (dňa 11. apríla) elektrickej energie je pre verejnosť od 11:45 hod. (12.apríla 2018) opäť dostupná prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov. Mailová komunikácia, telefonické linky, ako aj elektronické služby sú už plne funkčné.

Prípadné problémy, ktoré poistencom/zamestnávateľom počas výpadku systémov vznikli v súvislosti s využívaním elektronických služieb (napríklad prihlásenie zamestnanca, odhlásenie, resp. splnenie si oznamovacej povinnosti a pod.) Sociálna poisťovňa zohľadní.
Sociálna poisťovňa sa ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.