Prieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 22. júla 2022 zobraziť celý profil

Spotrebiteľské ceny v júni 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 12,6 %, v máji 2022 bola táto hodnota 11,8 %.

Priemerná ročná miera inflácie HICP v júni 2022 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) sa zvýšila v porovnaní s jej hodnotou v predchádzajúcom mesiaci máj 2022 o 0,8 percentuálneho bodu na hodnotu 7,1 %. Priemerná ročná miera inflácie HICP je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Potraviny medzimesačne naďalej rástli

Počas júna 2022 harmonizované ceny medzimesačne vrástli o 1,1 %. Tento výsledok najvýraznejšie ovplyvnil kladný príspevok odboru potraviny a nealkoholické nápoje o 0,54 percentuálneho bodu, kde rozhodujúci bol rast cien potravín. 

Štatistický úrad zverejňuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices) tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácii (CPI). Ide o rast cien počítaný v jednotnej metodike pre celú EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť údajov medzi krajinami EÚ navzájom. 

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia