Daňové priznanieÚčtovníctvo xa Publikované 26. januára 2021 zobraziť celý profil

Mladí ľudia s úverom na bývanie si môžu aj v tomto roku uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za minulý rok. Musia však spĺňať niekoľko podmienok a potrebujú potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktorá im úver poskytla.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti, ktorí majú úver na bývanie poskytnutý po 31. decembri 2017. Ide o formu priamej daňovej úľavy, ktorá nahradila hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. O sumu daňového bonusu sa im potom zníži vypočítaná daň z príjmov, pričom je potrebné splniť viacero podmienok,“ vysvetľuje riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti, ktorí mali ku dňu podania žiadosti o úver najviac 35 rokov. „Musia mať uzavretú zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie a údržby či výstavby nehnuteľnosti. Bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku,“ priblížila Šablová. Ďalším kritériom je to, že zakladaná nehnuteľnosť sa musí nachádzať na Slovensku a je určená na bývanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Zároveň ku dňu podpisu zmluvy o úvere klient musí splniť podmienku príjmu – jeho priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, kedy podpísal s bankou zmluvu o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku. „Ak klient splní podmienku maximálneho príjmu pri podpise úveru, nemusí si potom každý rok sledovať výšku svojich príjmov. Nárok na daňový bonus mu automaticky ostane na celých 5 rokov po čerpaní hypotéky,“ hovorí Šablová. Upozorňuje však, že v prípade, ak sa človek rozhodne svoju hypotéku refinancovať, na nový refinančný úver sa daňová úľava už nebude vzťahovať.

Ak banka klientovi pošle potvrdenie automaticky v priebehu januára, nemusí chodiť na pobočku a podávať si žiadosť o jeho vydanie

Niektoré banky však potvrdenie vystavia až na základe žiadosti klienta. „Potvrdenie z banky je potom potrebné odovzdať zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, resp. ak človek podniká, priloží ho k svojmu daňovému priznaniu,“ opisuje Šablová.

Zamestnanec, ktorý si sám nepodáva daňové priznanie, musí požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. februára 2021. Podnikateľ alebo zamestnanec, ktorý si podáva daňové priznanie sám, tak musí urobiť do 31. marca. Ak však požiada o odklad, má čas do 30. júna.

Daňový bonus si možno v roku 2021 uplatniť za ukončený rok 2020 vo výške 50 % zo sumy úrokov zaplatených za kalendárny rok, maximálne vo výške 400 eur ročne. Na bonus majú ľudia nárok počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní hypotéky, pričom výška úveru s nárokom na daňový bonus je maximálne 50.000 eur,“ dodala Šablová.

zdroj: TASR / úprava: redakcia