12. februára 2018

Odborník radí: Časť 3. – GDPR – e-shop. Záznamy o spracovateľských operáciách a zodpovedná osoba

Podľa súčasne platnej legislatívy má prevádzkovateľ povinnosť viesť o každom informačnom systéme  evidenciu informačných systémov (§43 a 44) alebo oznamovaciu povinnosť (§34 – 36) alebo osobitnú registráciu (§37 – 41). Podľa GDPR sa ruší a nahrádza novým pojmom záznam o spracovateľských činnostiach. Tieto záznamy je povinný viesť prevádzkovateľ v písomnej a listinnej podobe. Novinkou je, že sa dopĺňa informácia o zodpovednej osobe, dopĺňajú …

Odborník radí: Časť 3. – GDPR – e-shop. Záznamy o spracovateľských operáciách a zodpovedná osoba Čítajte viac »