žiadosť o nemocenské zamestnanca

18. januára 2018

Sociálna poisťovňa odporúča: Zamestnávatelia, ak PN trvá do 10 dní, neposielajte doklad o PN

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca do Sociálnej poisťovne nezasielali v tých prípadoch, v ktorých dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá menej ako 10 kalendárnych dní. Takýto doklad nie je pre Sociálnu poisťovňu potrebný, pretože za prvých desať dní trvania PN-ky vypláca zamestnancovi náhradu príjmu (v zmysle zákona č. …

Sociálna poisťovňa odporúča: Zamestnávatelia, ak PN trvá do 10 dní, neposielajte doklad o PN Čítajte viac »

11. januára 2018

Sociálna poisťovňa: Zamestnávatelia, včas odovzdajte Sociálnej poisťovni žiadosť o nemocenské zamestnanca

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na ich zákonnú povinnosť postúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako desať dní. Ich povinnosťou je urobiť tak do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Zamestnanec oznamuje zamestnávateľovi prekážku v práci – dočasnú pracovnú neschopnosť – predložením Potvrdenia o …

Sociálna poisťovňa: Zamestnávatelia, včas odovzdajte Sociálnej poisťovni žiadosť o nemocenské zamestnanca Čítajte viac »