EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 18. januára 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca do Sociálnej poisťovne nezasielali v tých prípadoch, v ktorých dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá menej ako 10 kalendárnych dní. Takýto doklad nie je pre Sociálnu poisťovňu potrebný, pretože za prvých desať dní trvania PN-ky vypláca zamestnancovi náhradu príjmu (v zmysle zákona č. 462/2003 o náhrade príjmu) zamestnávateľ, a nie Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa poskytuje nemocenské zamestnancovi až od 11. dňa trvania jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. Preto nie je žiaduce, aby zamestnávateľ zasielal do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne doklady k dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorá trvá maximálne 10 dní. Výnimku tvoria iba prípady, ak zamestnanec ukončí zamestnanie a teda aj poistenie počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti. V takom prípade vzniká nárok na nemocenské od nasledujúceho dňa po skončení zamestnania.

zdroj: Sociálna poisťovňa