30. januára 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Odvodová úľava – hraničná suma príjmu pre rok 2018

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti zamestnávateľom, že aj v roku 2018 si môžu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných občanov v riadnom pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere uplatniť odvodovú úľavu. Pri uplatňovaní odvodovej úľavy musí ísť o zamestnanie dlhodobo nezamestnanej osoby Pričom vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je dôvodom na vyradenie takejto osoby z evidencie …

Sociálna poisťovňa informuje: Odvodová úľava – hraničná suma príjmu pre rok 2018 Čítajte viac »