odvolanie

25. októbra 2022

Finančná správa a SOI na spoločnej celoslovenskej akcii odhalili z vykonaných kontrol 40 % pochybení pri predaji bižutérie

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala celoslovenskú kontrolu bezpečnosti bižutérie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR). Hlavným cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť, či bižutéria spĺňa požiadavky limitných obsahov tzv. „ťažkých kovov“ ako sú nikel, kadmium a olovo. Olovo je toxický kov, ktorý sa dostáva do organizmu prevažne inhaláciou, ale vniektorých prípadoch aj cez porušenú kožu ahromadí …

Finančná správa a SOI na spoločnej celoslovenskej akcii odhalili z vykonaných kontrol 40 % pochybení pri predaji bižutérie Čítajte viac »

24. októbra 2022

Podnikatelia porušovali zákon o e-kase aj v septembri

Kontrolóri finančnej správy v septembri preverili 769 podnikateľských subjektov, z toho 454 formou online monitorovania na mieste a 381 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 234 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby. Kontroly sa realizovali najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, reštaurácii. 2/3 kontrol s porušením zákona Porušenie zákona odhalili …

Podnikatelia porušovali zákon o e-kase aj v septembri Čítajte viac »