7. februára 2022

Zmeny v BOZP a v nelegálnom zamestnávaní

Úpravy boli pripravené s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Vláda SR novely schválila už 12. januára 2022. Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce pre dvoch spoločníkov Výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania novela rozširuje na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu. Môžu nimi byť manželia, súrodenci a ich …

Zmeny v BOZP a v nelegálnom zamestnávaní Čítajte viac »