Ing. Ivana Glazelová

6. mája 2019

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3

Pri posudzovaní obstarania lešenia budeme vychádzať z týchto ustanovení : Podľa § 22 ods. 2  písm. a) Zákona o dani z príjmov, hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú : a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí – samostatné hnuteľné veci sú charakteristické tým, že ide vždy len o také hnuteľné veci , ktoré súčasne musia spĺňať všetky …

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3 Čítajte viac »

8. apríla 2019

Ivana Glazelová: Výdavky na stravovanie u SZČO

Autorka: Ing. Ivana Glazelová, členka Slovenskej komory daňových poradcov, autorka odborných článkov z oblasti daní a účtovníctva. Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi, ktorý má príjmy zo živnosti, uplatňovanie nákladov na stravovanie dvoma spôsobmi (t. j., či ide o stravovanie pri pracovnej ceste alebo stravovanie pri výkone práce – tzv. bežné stravné). Prvý spôsob uplatňovania stravného: SZČO môže postupovať pri uplatňovaní výdavkov na …

Ivana Glazelová: Výdavky na stravovanie u SZČO Čítajte viac »

5. marca 2019

Ivana Glazelová: Dodanie a nájom nehnuteľnosti od 1. januára 2019

Autor: Ing. Ivana Glazelová, daňová poradkyňa Schválená novela zákona o DPH od 1.1.2019 výrazne zmenila ustanovenie § 38 zákona o DPH; Ide o zjednotenie a spresnenie predmetu dodania vo vzťahu k oslobodeniu od DPH. Pojem prvá kolaudácia. Zdaňovanie prestavieb po dobu 5 rokov, stanovenie pravidiel pre zdanenie „starších stavieb“ po prestavbe. Taktiež sa vylúčila voľba zdanenia pri …

Ivana Glazelová: Dodanie a nájom nehnuteľnosti od 1. januára 2019 Čítajte viac »