diplomová práca

3. júna 2019

PhD. Emil Burák: DIPLOMOVKA PODNIKATEĽA 4.

Nadväzne na predošlé tri články k tejto téme pokračujeme dnes záverečným príspevkom k meritu veci. Celkovo je to štvrtá – posledná časť článku s názvom Diplomovka podnikateľa. Poučenie z najčastejších CHÝB, nesprávností a omylov pri záverečných prácach Nikto nie je neomylný ani pri písaní záverečnej práce. Niekedy z dôvodu trémy a strachu, inokedy z nepozornosti alebo nedostatku skúseností. Medzi najčastejšie chyby opakujúce …

PhD. Emil Burák: DIPLOMOVKA PODNIKATEĽA 4. Čítajte viac »

15. mája 2019

PhD. Emil Burák: DIPLOMOVKA PODNIKATEĽA 3.

Nadväzne na predošlý článok k tejto téme pokračujeme dnes mixom špeciálnych rád pre podnikateľa – študenta popri zamestnaní ako zvládnuť čo najlepšie napísanie záverečnej práce. Kým v predošlej časti sme predstavili tri základné rady (1/ TÉMA NA MIERU; 2/ JEDNODUCHÝ a ZROZUMITEĽNÝ NÁZOV; 3/ ODBORNÉ ZDROJE – LITERATÚRA), tak v tejto časti pokračujeme ďalšími siedmymi radami takto: 4/ VEDECKÝ …

PhD. Emil Burák: DIPLOMOVKA PODNIKATEĽA 3. Čítajte viac »

10. mája 2019

PhD. Emil Burák: DIPLOMOVKA PODNIKATEĽA 2.

Nadväzne na predošlý článok k tejto téme pokračujeme dnes mixom univerzálnych i špeciálnych rád pre podnikateľa – študenta popri zamestnaní ako zvládnuť čo najlepšie napísanie záverečnej práce. Diplomovky – univerzálne rady Niektoré nemenné poučky, nadčasovo platné rady a univerzálne princípy i najúčinnejšie postupy, praktiky i opatrenia môžeme zaradiť k axiómam. Axiómy z kategórie univerzálne platných rád k písaniu záverečnej práce rešpektujú predovšetkým nasledovné …

PhD. Emil Burák: DIPLOMOVKA PODNIKATEĽA 2. Čítajte viac »

7. mája 2019

PhD. Emil Burák: DIPLOMOVKA PODNIKATEĽA 1.

Veľa ľudí v biznise si ctí a rešpektuje múdrosť a kvalifikáciu. Mnohí po rozbehnutí biznisu cítia potrebu viac si doplniť teoretické vedomosti. Aj preto si veľká časť podnikateľov dorába školu a študuje popri zamestnaní. Veľkým stresorom býva v kontexte uvedeného aj zvládnutie záverečnej práce na vysokej škole, resp. univerzite. A to bez ohľadu na to, či ide o jednoduchšiu záverečnú prácu (bakalárka) …

PhD. Emil Burák: DIPLOMOVKA PODNIKATEĽA 1. Čítajte viac »