PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 1. februára 2019 zobraziť celý profil

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa často pri platení poistného dopúšťajú chýb z nepozornosti v čase, keď dochádza k zmene výšky poistného. Niektorých živnostníkov sa to týka práve pri najbližšej platbe vo februári (so splatnosťou k 8. februára 2019). Ide o tie SZČO, ktoré začnú platiť poistné z nového minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu.

Preto by mali venovať zvýšenú pozornosť niekoľkým zásadám pri platení poistného:

  • uhradiť poistné včas (splatnosť je k ôsmemu dňu v mesiaci),
  • uhradiť poistné v novej správnej výške (upraviť si napr. trvalý príkaz na úhradu v banke),
  • uviesť variabilný a špecifický symbol (aby SP platbu identifikovala).

V dôsledku chýb pri platbe poistného sa stáva, že živnostníkovi narastá dlh a penále, ktoré neskôr musí uhradiť. Navyše, zanedbanie povinností ohľadom poistného je spojené s nepríjemnosťami, ktoré súvisia s neskorším vymáhaním dlhu.

Všetky dôležité informácie k novej výške poistného a jej platbe Sociálna poisťovňa oznámila živnostníkom, ktorých sa zmena týkala, listom alebo elektronicky v januári. V prípade akýchkoľvek pochybností môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na telefónnych číslach 0906 171 989 alebo 02 3247 1989.

zdroj: Socpoist