PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 28. januára 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO s pozastaveným výkonom činnosti a prerušeným sociálnym poistením, že oznámenie o zmene výšky poistného od 1. januára 2019 zaslala v januári aj im. Nová výška poistného však pre nich začne platiť až v momente, keď opäť svoju činnosť obnovia. Dovtedy je pre nich toto oznámenie len informatívne.

Sociálna poisťovňa zasiela informáciu o zmene výšky vymeriavacieho základu a poistného aj SZČO, ktoré majú v súčasnosti vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. z dôvodu poberania dávky materské) alebo prerušené povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie (napr. z dôvodu pozastavenia svojej činnosti, poberania rodičovského príspevku a pod.).

Ak tento stav trvá v čase doručenia informácie, poistné naďalej neplatia. Ak však svoju činnosť obnovia v období do 30. júna 2019 (resp. 30. septembra 2019, ak budú mať odklad daňového priznania), poistné začnú platiť tak, ako je uvedené v doručenom oznámení. Oznámenie všetky tieto skutočnosti obsahuje.
Obnovenie činnosti a ukončenie prerušenia poistenia sú SZČO povinné Sociálnej poisťovni oznámiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.

zdroj: Sociálna poisťovňa