PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 26. septembra 2018 zobraziť celý profil

V prípade, že SZČO, ktorá nie je povinne poistená, sa k 1. októbru (pri odklade daňového priznania) stane povinne poistenou SZČO a bola dovtedy aj dobrovoľne nemocensky poistená, toto poistenie jej zo zákona zanikne.

Podľa zákona nie je možný súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia a povinného nemocenského poistenia

SZČO by si v takom prípade mala upraviť trvalý príkaz v banke a neplatiť už ďalej poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie, inak jej vznikne preplatok. SZČO preto odporúčame, aby si pri vzniku povinného poistenia skontrolovala aj to, na aké druhy dobrovoľného poistenia platí poistné.
O možnostiach dobrovoľného poistenia sa SZČO môže informovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dobrovoľne poistený alebo vo svojej pobočke Sociálnej poisťovne.

zdroj: Socpoist