EkonomikaFinancie xa Publikované 1. apríla 2021 zobraziť celý profil

Štátny rozpočet SR dosiahol ku koncu marca 2021 schodok vo výške 1,991 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 16,4 milióna eur, dosiahli 3,223 miliardy eur.

Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 461,9 milióna eur na 5,214 miliardy eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 37,8 milióna eur (+1,4 %)

Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri dani z pridanej hodnoty vo výške 51,7 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 41,1 milióna eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 38,2 milióna eur, ktoré kompenzovali výpadok pri spotrebných daniach vo výške 63,4 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 26,7 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 2,8 milióna eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,6 milióna eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, prišlo k medziročnému nárastu o 0,3 milióna eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Negatívny vývoj sa podľa MF SR evidoval v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde prišlo k medziročnému poklesu o 2,4 milióna eur (pokles o 1,2 %). Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 51,1 milióna eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu podľa rezortu financií prišlo k medziročnému poklesu o 70,1 milióna eur, teda o 32,5 %. Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 42,7 milióna eur, administratívnych poplatkov o 22,9 milióna eur, kapitálových príjmov o 3,8 milióna eur a úrokov o 0,4 milióna eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,3 milióna eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu podľa rezortu financií zaznamenali medziročný pokles o 126,4 milióna eur, teda o 32,1 %

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) prišlo k medziročnému nárastu o 57 miliónov eur, teda o 19,4 %, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 10,6 milióna eur, teda o 21,7 %.

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 60,1 milióna eur, teda o 23,2 %. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 247,6 milióna eur, teda o 472,5 %. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 213 miliónov eur, teda o 5,8 %.

zdroj: TASR / úprava: redakcia